Rådgivningsbyrån

Rådgivningsbyrån  är en ideell förening i regi av Caritas, Rädda barnen, Stockholms stift och Svenska Kyrkan. Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar (Rådgivningsbyrån) är ett asylrättscentrum som sedan 1991 verkar för en rättssäker asylprocess.

Rådgivningsbyrån samlar kunskap om svensk asylrätt och asylprocessen och förenar aktörer som är verksamma inom området. Rådgivningsbyrån erbjuder gratis juridisk rådgivning till asylsökande, ombud, gode män, kontaktpersoner och andra berörda via telefon och mail. De företräder asylsökande juridiskt både i Sverige och internationellt.

Rådgivningsbyrån genomför även enskilda föreläsningar och utbildningsdagar om asylrätt till personer utan tidigare erfarenhet i ämnet såväl som de som är bekanta med frågorna. Byrån är ett kompetenscentrum för asylrätt och med utgångspunkt i enskilda ärenden granskas lagstiftning och dess tillämpning. De är en remissinstans och har även utformat ett antal handböcker inom utlänningsområdet. 

Rådgivningsbyråns webbsida