Människan är kyrkans första väg

 

På den här sidan finns olika kyrkliga och bibliska texter som tidigare publicerades inför riksdagsvalet 2018. De olika texterna ser du som rubriker här till vänster. Katolska kyrkan som sådan tar aldrig ställning för ett specifikt parti. Däremot tolkar hon tidens tecken och belyser dem genom sin tradition och genom den heliga Skrift.

Tanken är att texterna ska inspirera och vägleda oss.

Artikelserien "Människan är kyrkans första väg" är ett samarbete mellan Justitia et Pax, Respekt och Caritas Sverige.

Arbetets värde

Rätten till arbete är en oupplöslig del av människans värdighet. Det finns många kyrkliga texter som beskriver detta. Här följer ett axpl...

Dialog och mångfald

Ur encyklikan Redemptoris Missio: "De som för dialog med varandra måste vara samstämmiga med sina egna religiösa traditioner och övertyge...

Om flyktingar

3 Mos 19:33 – 34: Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla s...

Politiskt engagemang

"...därför måste alla medborgare vara angelägna om att göra bruk av sin rätt och sin plikt att nyttja sin rätt att delta i fria val, till...

Demokrati - ett ansvar för alla

I år är det hundra år som vi har haft ett demokratiskt system i Sverige där alla myndiga personer genom val kan påverka den politik som l...