2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Tack för gåvorna till Myanmars utsatta!

Fasteinsamlingen 2024 till Caritas humanitära insatser för internflyktingar i Myanmar är nu avslutad.

Sammanlagt 1 388 392 kronor har inkommit till insamlingen och vi vill rikta ett stort och varmt tack till alla som delat med sig för att hjälpa sina nästa på en avlägsen och bortglömd plats.

Engagemanget för insamlingen höll i sig så länge att vi valde att förlänga insamlingen till och med pingstafton. Nu har vi stängt projektet och kommer å det snaraste överföra den inkomna summan till Caritas i Myanmar.

Stort tack till alla givare som genom sina gåvor hjälper Caritas i den svåra utmaningen att rädda liv och ge hopp till fördrivna och utsatta människor! 

Barn i Myanmar.

Barn i Myanmar.