2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Caritas Sverige söker ny generalsekreterare

I höst går Caritas Sveriges nuvarande generalsekreterare, Gorge Joseph, i pension. Nu söker vi efter hans efterträdare.

Volontärer i Caritas Ungdom Stockholm.

Volontärer i Caritas Ungdom Stockholm.

Rollen som generalsekreterare innebär att leda Caritas Sverige genom att organisera, strukturera, planera och implementera arbetet.

Generalsekreteraren kommer att leda och ingå i ett engagerat team som jobbar med fokus på katolska kyrkans sociala arbete. 

I tjänsten ingår övergripande ansvar för Caritas insamlingar till biståndsprojekt, Mötesplats Caritas verksamhet samt migrations-, asyl-, och människorättsfrågor i stiftet.

Generalsekreteraren förväntas behålla och utveckla de internationella kontakterna med Caritas Internationalis och Caritas Europa samt medverka till att sprida Caritas uppdrag och inspirera till ökat antal volontärer.

Caritas Sverige är en del av Katolska kyrkan i Sverige/Stockholms katolska stift. Tjänsten rapporterar till stiftets generalvikarie och är förlagd till Stockholm.

Rekryteringen sker i samarbete med Novare som hanterar alla ansökningar.

Hela platsannonsen och all information om tjänsten finns på Novares hemsida.

Välkommen med din ansökan!