2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Världsflyktingdagen 2024

"Europa kan och bör visa större solidaritet med flyktingar"

Budskap från Caritas Europa på Världsflyktingdagen den 20 juni 2024.

Flyktingar från kriget i Syrien. Foto: Caritas Internationalis

Flyktingar från kriget i Syrien. Foto: Caritas Internationalis

På Världsflyktingdagen 2024 riktar Caritas Europa en uppmaning till hela Europa att vara en kontinent som ger människor skydd, uppmuntrar till solidaritet med flyktingar och främjar social inkludering.

Allt fler krig och konflikter i världen gör att antalet människor som tvingas fly sina hem når nya rekordnivåer. Bara under 2024 tvingas uppskattningsvis 120 miljoner människor vara migranter mot sin egen vilja. FN:s flyktingorgan UNHCR spår att över tre miljoner människor kommer att behöva hjälp md vidarebosättning under 2025, vilket blir en ökning med 20 procent jämfört med i år.

Samtidigt som flera EU-länder vill utlokalisera sina asylmottagningar i likhet med det ökända avtalet mellan Storbritannien och Rwanda, visar siffror att de flesta tvångsförflyttade människor inte ens befinner sig i Europa. Faktum är att 70 procent av alla flyktingar och fördrivna finns i omedelbar närhet till sina ursprungsländer, till exempel i Afrika söder om Sahara och Mellanöstern, där de tvingas leva under svåra umbäranden.

Det är alltså inte läge för Europa att ta ett steg tillbaka just nu. Det är tvärtom läge att visa solidaritet och respekera de skyldigheter man har enligt 1951 års Flyktingkonvention.

Europeiska ledare får inte flytta över ansvaret för asylsökande på länder utanför Europa. De bör motstå frestelsen att, i syfte att till varje pris hindra människor från att komma till Europa, ingå avtal med länder och regeringar som inte respekterar mänskliga rättigheter.

Strand vid Medelhavet. Foto: Caritas Internationalis

Strand vid Medelhavet. Foto: Caritas Internationalis

Jemen. Foto: Caritas Polska

Jemen. Foto: Caritas Polska

Caritas Europa känner stor oro för att EU:s nya migrations- och asylpakt ska leda till begränsningar i tillgången till skydd för människor som behöver skydd. Flera av paktens bestämmelser kan komma att resultera i att människor stoppas vid EU:s gräns hålls fast i överfulla läger i grannländerna, vilket i sin tur kan äventyra de asylsökandes rätt att få sina ansökningar behandlade på ett rättssäkert sätt.

När EU:s medlemsstater nu förbereder tillämpningen av EU:s asyl- och migrationspakt vill vi uppmana dem alla att ta tillfället i akt och säkerställa att samtliga asylförfaranden genomförs på ett effektivt sätt, att garantera värdiga mottagningsförhållanden och att inte använda internering som en del av asylförfarandet.

I samband med genomförandet av EU:s ram för vidarebosättning bör länderna se till att erbjuda tillgång till säkra migrationsvägar och långsiktiga migrationslösningar. Utöver rätten att ansöka om territoriell asyl inom EU bör god tillgång till vidarebosättning, humanitära visum och familjeåterförening vara delar av lösningen.

Genom att främja ett mer välkomnande Europa som respekterar mänskliga rättigheter kan det nya Europaparlamentet visa globalt ledarskap. I stället för att stigmatisera flyktingar och göra dem till syndabockar bör Europa visa solidaritet med med flyktingarna och de länder utanför Europa som tar emot flyktingar. Alla kommer att tjäna på om flyktingar som kommer hit dessutom ges möjlighet att utvecklas och med sitt stora potential bidra till de samhällen som har välkomnat dem.

”Vi behöver ett Europa med gott självförtroende, ett Europa som erbjuder säker tillgång till sitt territorium och ger skydd till människor som söker skydd. Caritas kommer att fortsätta både sitt arbete på marken och sitt påverkansarbete för att rätten till asyl ska upprätthållas och för att flyktingar ska välkomnas i Europa och ges möjlighet att fullt ut delta i och bidra till våra samhällen.”

Maria Nyman, Generalsekreterare för Caritas Europa

Caritas Europa är ett nätverk av 49 medlemsorganisationer i 46 europeiska länder och en del av det världsomspännande nätverket Caritas Internationalis. Våra medlemmar ger hjälp och stöd till miljoner människor i nöd.

Caritas Europa strävar efter att lyfta människor ur fattigdom genom att stärka dem och påverka orättvisa strukturer och regler som håller människor fångna i maktlöshet.

Maria Nyman, generalsekreterare för Caritas Europa (t.h.), George Joseph, generalsekreterare för Caritas Sverige (t.v.)

Maria Nyman, generalsekreterare för Caritas Europa (t.h.), George Joseph, generalsekreterare för Caritas Sverige (t.v.)