2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Hjälpen till Ukraina fortsätter

Unga besökare på en av Caritas Trygga platser för barn. Foto: Caritas Novyj Rozdil

Unga besökare på en av Caritas Trygga platser för barn. Foto: Caritas Novyj Rozdil

Caritas Sverige fortsätter att samla in pengar till hjälp för den krigsdrabbade befolkningen i Ukraina. De gåvor vi får in bekostar Trygga platser för barn, hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättningar - och mycket, mycket mer.

Rysslands grymma anfallskrig mot Ukraina har pågått i snart två år. Trots tidigare förhoppningar väntas kriget bli långvarigt, i synnerhet i de östra och södra delarna av landet, där ständig beskjutning och riktade attacker mot städer, byar och infrastruktur har blivit en del av det dagliga livet.  

Stora behov

FN:s flyktingorgan UNHCR uppskattar att 14,6 miljoner människor inne i Ukraina är eller inom snar framtid kommer vara i behov av humanitär hjälp. Förutom miljoner som flytt landet är 3,7 miljoner personer på flykt inne i Ukraina, tvingade av kriget att lämna sina hem.

Caritas Sverige fortsätter att samla in pengar till hjälp för den krigsdrabbade befolkningen i Ukraina. De insamlade medlen vidarebefordras regelbundet till Caritas i Ukraina (Caritas Ukraine och Caritas Spes) som via sina 100 lokala hjälpcenter runt om i landet når de mest sårbara människorna.

Har man svårt att gå kan det vara extra svårt att klara sig i krig. Foto: Caritas Odessa

Har man svårt att gå kan det vara extra svårt att klara sig i krig. Foto: Caritas Odessa

Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning

Sedan krigsutbrottet har Caritas kunnat hjälpa omkring fyra miljoner enskilda personer. Caritas i Ukraina fokuserar på särskilt utsatta personer, som barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar (läs mer här). Gåvorna från oss i Sverige och från andra generösa givare runt om i världen går bland annat till följande insatser:

Trygga platser för barn (Safe Places for Children/Child Friendly Places) och Hoppets hus (Houses of Hope) med aktiviteter för krigsdrabbade barn, som pyssel, matlagning, sång och dans, pedagogiska lekar och kalas.

Undervisning, läromedel och varma kläder till barn från särskilt sårbara hushåll och barn på flykt.

Livsmedelspaket, hjälpmedel och psykosocialt stöd till äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Psykosocialt stöd till människor på flykt och de som stannar kvar, men är drabbade av kriget.

Tak över huvudet och värdigt boende för personer på flykt.

Lektion i engelska på Caritas i Novyj Rozdil. Foto: Caritas Novyj Rozdil

Lektion i engelska på Caritas i Novyj Rozdil. Foto: Caritas Novyj Rozdil

Caritas tackar alla våra givare för det livsviktiga stödet till den krigsdrabbade befolkningen i Ukraina.

Fortsätt att stötta Caritas i Ukraina genom en gåva via

SWISH 900 4789

BG 900-4789

Stort tack för hjälpen!