2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Barn och ungdomar hjälper Afrikas horn

Caritas Sverige inbjuder alla barn och ungdomar, kateketer och föräldrar i Stockholms katolska stift till att delta i Adventsinsamlingen 2023. Den anordnas till förmån för Caritas arbete med flyktingbarn och kvinnor i Afrikas horn. 

Rita ett hjärta – och samla in pengar till Afrikas horn!

Länderna i Afrikas horn i östra Afrika lider av torka, matbrist och svåra konflikter. Flera miljoner har fått fly sina hem. Många barn växer upp i flyktingläger under mycket svåra förhållanden. De behöver all hjälp de kan få.

I år kan de unga i Stockholms katolska stift vara med och samla in pengar och utforma ett vykort till insamlingen.

Så här går det till:

  1. Rita ett hjärta, fota av det och skicka in digitalt till kpn@katolskakyrkan.se senast den 1 oktober.
  2. Med hjälp av inskickade hjärtan utformar vi ett vykort som vi sedan trycker upp i många exemplar.
  3. I början av november skickar vi ut vykorten till församlingar och missioner i stiftet så barn och ungdomar kan använda dem i insamlingsaktiviteter.
  4. Gemensam insamlingshelg är 2–3 december. Då delas vykorten ut av barn/ungdomar till givare i församlingarna och missionerna.
  5. Den som vill skänka en gåva till insamlingen kan göra det med hjälp av en QR-kod på kortet eller genom att swisha/göra en överföring till Caritas Sveriges insamlingskonto.

SWISH 900 4789           BG 900 4789

De bilder på hjärtan som inkommit till kpn@katolskakyrkan.se senast den 1 oktober publiceras på kpn.se och caritas.se

Adventsinsamlingen 2023 anordnas av Caritas Sverige i samarbete med Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN) och förbundet Sveriges Unga Katoliker i Stockholms katolska stift (SUK).