2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Nordens katolska biskopar ber om kollekt till Ukraina

Nordiska biskopskonferensen: Peter Bürcher, Em. Reykjavik, Berislav Grgić, Tromsö, Erik Varden, Trondheim, Bernt Eidsvig, Oslo, sr Anna Mirijam Kaschner, generalsekreterare för NBK, Czeslaw Kozon, Köpenhamn, Anders kardinal Arborelius, Stockholm, David Tencer, Reykjavik, p Marco Pasinato, Helsingfors

Nordiska biskopskonferensen: Peter Bürcher, Em. Reykjavik, Berislav Grgić, Tromsö, Erik Varden, Trondheim, Bernt Eidsvig, Oslo, sr Anna Mirijam Kaschner, generalsekreterare för NBK, Czeslaw Kozon, Köpenhamn, Anders kardinal Arborelius, Stockholm, David Tencer, Reykjavik, p Marco Pasinato, Helsingfors

Nordens katolska biskopar ber att kollekten på pingstdagen den 28 maj ska gå till Caritas Ukraina. Caritas kommer att öronmärka kollekten till mat- och hygienpaket för de mest behövande. Behovet av sådan hjälp är stort, och kommer att bli större.

9–11 maj genomförde kardinal Arborelius och biskop Erik Varden (Trondheim) ett solidaritetsbesök i Ukraina för Nordiska Biskopskonferensens räkning och därmed på uppdrag av alla katoliker i våra nordiska länder. Biskoparna var djupt berörda av vad de såg — av den prövning som Ukraina genomgår, av det ständiga hotet mot civila mål, av grymheter som begåtts mot försvarslösa och mot barn, men också av ukrainarnas mod, uthållighet och humanitära insatser. Därför ber de att alla mässor i alla nordiska stift den dagen firas för rättvisa och fred i Ukraina och att kollekten går till Ukrainas Caritas, som gör en stor insats.

Gåvor och insamlande medel skall sättas in på Trossamfundet RKK:s 90-konto (Caritas Sverige):

Bankgiro 900 ̶ 4789

Swish 900 4789.

Märk  överföringen med ”Pingst Ukraina 2023”.

Tack på förhand för er generositet!