2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Kvinnor i EU allt fattigare

Budskap från Caritas Europa på Internationella kvinnodagen den 8 mars 2023

Beslutsfattarna inom EU måste ta itu med orsakerna till att allt fler kvinnor i Europa tvingas leva i fattigdom. Det skriver Caritas Europa på Internationella kvinnodagen och kräver åtgärder före nästa val till Europaparlamentet i maj 2024.

Den ekonomiska krisen slår betydligt hårdare mot kvinnor än mot män. Foto: Caritas Czech Republic

Den ekonomiska krisen slår betydligt hårdare mot kvinnor än mot män. Foto: Caritas Czech Republic

Enligt färska siffror från Caritas Europa riskerar 42 procent av de ensamstående föräldrarna i Europa att hamna i utanförskap. 85 procent av dessa föräldrar är kvinnor. Caritas Europa konstaterar att den pågående ekonomiska krisen slår betydligt hårdare mot kvinnor än mot män och att ojämlikheten mellan kvinnor och män har ökat under pandemiåren.

Kvinnor drabbas av större socioekonomiska utmaningar och svårare fattigdom än män. Det gäller samtliga åldersgrupper. Fler kvinnor än män har otrygga anställningar och låga löner. Kvinnorna arbetar dessutom oavlönat i betydligt större utsträckning än män, då det fortfarande på de flesta håll i Europa är de som tar hand om hem och familj.

Vissa grupper, som kvinnor över 65 år, kvinnor med funktionsnedsättning eller kvinnor som tillhör etniska minoriteter, missgynnas när det gäller tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård, sysselsättning och socialhjälp.

Under och efter covid-19-pandemin har ojämlikheten mellan män och kvinnor ökat när det gäller sysselsättning, utbildning och hälsa. I och med de chockhöjda levnadskostnaderna har de utmaningar många kvinnor har att tackla förvärrats ytterligare. När allt blir dyrare – inte minst maten, elen och bostaden – drabbas de oproportionerligt hårt.

Mötesplats Caritas i Stockholm. Foto: Caritas Sverige

Mötesplats Caritas i Stockholm. Foto: Caritas Sverige

2021 antog Europaparlamentet en resolution för att bekämpa fattigdomen bland kvinnor i EU. Då levde 64,6 miljoner kvinnor i EU i fattigdom, jämfört med 57,6 miljoner män. I resolutionen lade man fram flera förslag för att motverka kvinnors ekonomiska otrygghet. Bland annat skulle åtgärder genomföras för att förbättra arbetsvillkoren i osäkra branscher där kvinnor ofta är överrepresenterade och för att motverka strukturella skillnader i lön och pension mellan kvinnor och män.

Caritas Europa konstaterar i dag att inga åtgärder med anledning av resolutionen ännu har vidtagits. ”Med nuvarande framsteg är EU fortfarande minst 60 år från att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män”, skriver man.

Med anledning av ovanstående går Caritas Europa ut med en kravlista på åtgärder som syftar till att förebygga kvinnors fattigdom. Man uppmanar också EU:s ledare att gå längre än resolutionen från 2021 och kräver nödvändiga åtgärder för att på ett effektivt sätt lyfta kvinnor ur fattigdomen och göra jämställdhet mellan kvinnor och män till en vägledande faktor i alla politiska beslut.

Caritas Europas kravdokument hittar du HÄR.