2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Anmälan till undervisning och grupper på Mötesplats Caritas i Stockholm

Här kan du anmäla ditt intresse till undervisning i svenska och andra aktivitetsgrupper på Caritas Mötesplats, Folkungagatan 43 i Stockholm.

Vårt erbjudande riktar sig till 
  • den som är flykting från Ukraina enligt EU:s massflyktsdirektiv.
  • den som inte kan få svenskundervisning på annat sätt på grund av att man saknar uppehållstillstånd eller medborgarskap. 

Anmälan görs här.  Läs mer nedan. Vi kontaktar dig i mån av plats. 

Grupp för nyanlända med funktionsnedsättningar på Mötesplats Caritas i Stockholm.

Grupp för nyanlända med funktionsnedsättningar på Mötesplats Caritas i Stockholm.

Du kan anmäla dig till en av dessa
1. En första drop-in språkcafé där man kan gå några gånger som en första kontakt. Här finns också samhällsinformation och tillsammans gör vi en bedömning om vilka behov av undervisning som kan finnas. Den gruppen träffas måndag och torsdag 10 - 12. 
2. Ett mer avancerat språkcafé tisdagar och onsdagar 10-12 för de som behärskar grundläggande svenska men vill lära sig mer grammatik och öva på att samtala. 
GruppA. En nybörjargrupp för ukrainska flyktingar måndag och tisdag i 3-4 månader för att få grundläggande kunskaper. 
GruppB. En allmän fortsättningsgrupp måndag och tisdag i 3-4 månader för de som kan göra sig förstådda. 
GruppC. En allmän nybörjargrupp onsdag och torsdag i 3-4 månader för grundläggande kunskaper. 
GruppD. En fortsättningsgrupp särskilt för ukrainska flyktingar i cirka 3-4 månader för de som  

Du kan också anmäla dig till en av följande grupper
Skapandegrupp måndag 13 - 15
Sånggrupp tisdag 13 - 15
Utflyktsgrupp onsdag eftermiddag
Migrant support group for people in particularly difficult situations friday 10 - 12
Disability support group friday 13 - 15

Hjärtligt välkommen!

Svenskundervisning på Mötesplatsen.

Svenskundervisning på Mötesplatsen.

Vill du komma förbi Mötesplatsen utan att att vara anmäld till en aktivitet? Du är välkommen på drop-in öppettiderna som du hittar HÄR