2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Ukrainas humanitära kris förvärras efter dammexplosion

Sprängningen av Nova Kakhovka-dammen i Chersonregionen den 6 juni skapar en ny och förvärrad humanitär kris i Ukraina.

Det första tåget med evakuerade anländer till staden Mikolayiv. Bild: Caritas Mikolayiv

Det första tåget med evakuerade anländer till staden Mikolayiv. Bild: Caritas Mikolayiv

I och med explosionen förstördes en av Europas största konstvattenreservoarer. De strömmande vattenpassorna har översvämmat ett stort antal byar och städer längs floden Dnipro.

Stigande vattennivåer har gjort städer och byar obeboeliga och tusentals människor och djur måste evakueras. Även sprängmedel, vapen och minor har svepts med i vattenflödet.

Caritas i Ukraina uppskattar att cirka 16 000 boende i riskområdena behöver akut stöd under de närmaste dagarna, antingen på plats eller genom evakuering. Behovet av omedelbar hjälp i form av rent vatten, tak över huvudet och psykosocialt stöd är mycket stort.

Caritas Ukraina-nätverket har inrättat en arbetsgrupp som löpande bedömer läget och samordnar hjälpinsatserna, både på plats och i områden dit översvämningsoffer evakueras.

Allt eftersom vattennivån sjunker kan krisen komma att förvärras till följd av begränsad tillgång till rent vatten i hela regionen.

16 000 boende i riskområdena behöver akut stöd under de närmaste dagarna, antingen på plats eller genom evakuering. Bild: Caritas Mikolayiv

16 000 boende i riskområdena behöver akut stöd under de närmaste dagarna, antingen på plats eller genom evakuering. Bild: Caritas Mikolayiv

Hjälp och stöd från omvärlden behövs därför nu kanske mer än någonsin.

Vi vädjar därför om din gåva till den Caritas arbete för den drabbade ukrainska befolkningen.

Bankgiro 900 ̶ 4789

Swish 900 4789.

Märk  överföringen ”Ukraina"

Varmt tack!