2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Utdelning av presentkort på mat upphör

Lekhörna på Mötesplats Caritas i Stockholm.

Lekhörna på Mötesplats Caritas i Stockholm.

 

Caritas Sverige har inte längre möjlighet att som tidigare dela ut presentkort på livsmedel.

Anledningen är att vi inte har fått några nya resurser från den svenska regeringen i syfte att stötta de flyktingar från Ukraina som finns i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv.

Caritas Sverige kunde under hösten, tack vare statliga bidrag, dela ut presentkort på livsmedel till behövande ukrainska flyktingar. Nu upphör denna utdelning tills vidare.

Vi kommer inom kort att återkomma med information om hur vi med ordinarie medel, i mycket mer begränsad omfattning, kan stötta flyktingar från Ukraina.

Håll utkik efter information på Caritas Sveriges hemsida, Facebook och Instagram samt Facebooksidan Caritas Sverige Ukraina support.