2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Caritas språkcafé i Uppsala

Språkcaféet i S:t Lars katolska församling i Uppsala har funnits sedan 2015.

 

Det var under den stora flyktingvågen det året som några av församlingens eldsjälar märkte att det fanns stora behov hos de flyktingar och migranter som då kom till Sverige. Inte minst behov av träffpunkter där de nyanlända kunde lära sig och tala det nya landets språk.

En gång i veckan

Det var då som en grupp volontärer i församlingen bestämde sig att starta ett språkcafé. Sedan dess har språkcaféet hållits öppet en vardagseftermiddag i veckan, med undantag för pandemin och med avbrott på somrarna.

Men 2022, i och med kriget i Ukraina, blev efterfrågan på träffpunkter för nyanlända återigen så stor att man bestämde att ha öppet även under sommaren. I dag är besökarna på mötesplatsen i S:t Lars huvudsakligen kvinnor som flytt från Ukraina och är i stort behov av att lära sig svenska. Utan kunskaper i svenska och utan kontakter är det nämligen mycket svårt att få jobb och klara sin försörjning i Sverige.

På Mötesplatsen i S:t Lars finns det i dag ett kärngäng av 12-15 volontärer. De turas om att hålla öppet, fixa fika och städa enligt schema där man anmäler sig från gång till gång.

Utvärdering

Efter varje gång skrivs korta anteckningar som skickas ut till hela gruppen så att alla ska kunna följa med i vad som händer. All information samlas i en pärm som alla kan titta i vid behov. Två gånger om året träffas volontärerna för utvärdering och trevligheter.

Den sammanhållande kraften, Alina Marić,

berättar att de tidigt bestämde några förhållningsregler för språkcaféet. Man kan prata om det mesta när man är där, men samtal om religion och politik avstyrs vänligt men bestämt.

Många olika länder

Genom åren har besökarnas ursprungsländer varierat. I början kom det många från den stora gruppen som flydde kriget i Syrien. Ett tag kom flera ensamkommande ungdomar från Afghanistan, som fick extrastöd i svenskundervisningen och sen kunde slutföra gymnasiet och få jobb.

Nu, 2022/2023, är de flesta besökare kvinnor från Ukraina och deras barn.

- Det gäller att känna in var en person befinner sig och försöka anpassa samtalet både språkligt och innehållsmässigt. Man vet inte vad våra besökare har i bagaget, man vet inte vilka trauman de varit med om, säger volontären Bodil Frankow Lindberg.

- Första gången var jag nervös för att inte ha något att säga, men det la sig snabbt.

Nya volontärer

Styrelsen i Caritas i S:t Lars hälsar att såväl nya och gamla medlemmar, som idéer för verksamheten, alltid är hjärtligt välkomna.

Den som är intresserad att bidra kan höra av sig till:

Alina Marić, tel 072 323 4806, alina@maric.se

Bodil Frankow Lindberg, tel 070 892 0218, bodil.frankowlindberg@gmail.com