2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Våra insamlingar under 2022

Under 2022 genomförde Caritas Sverige fem insamlingar. Samtliga med syfte att hjälpa människor som drabbats av krig, konflikter, fattigdom och/eller naturkatastrofer. 

Nedan kan du läsa om 2022 års insamlingar och deras resultat.

Den krigsdrabbade befolkningen i Ukraina

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland ett fullskaligt krig mot Ukraina. Samma dag startade Caritas Sverige en insamling till befolkningen i det drabbade landet.

De insamlade pengarna slussas kontinuerligt till Caritasnätverken på plats: Caritas Ukraine och Caritas Spes. Dessa har under krigsåret 2022 kunnat hjälpa drygt fem miljoner människor med mat, vatten, värmekaminer, tak över huvudet, psykosocialt stöd, hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar mm.

Insamlingen fortsätter under 2023.

Resultat: 3 357 437 kronor

 

Fasteinsamlingen 2022 – Filippinerna

Strax före jul 2021 drabbades Filippinerna av en tyfon som förde med sig skyfall, vindbyar på över 200 km/h, översvämningar och jordskred.  Naturkatastrofen drabbade över en miljon familjer och Caritas Sveriges och Stockholms katolska stifts fasteinsamling anordnades till förmån för Caritas Philippines hjälparbete.

Resultat: 1 485 664 kronor

 

Adventsinsamlingen 2022 - Haiti

Adventsinsamlingen 2022 anordnades till förmån för barns och ungdomars skolgång och utbildning i Haiti. Fattigdomen i Haiti är svår och utbildningsnivån mycket låg. Bara hälften av alla barn i grundskoleåldern går i skolan. Eskalerande oroligheter i landet utgör en stor fara för hela skolsystemet. Målet med insamlingen var att stötta Caritas Haitis och katolska kyrkans satsningar på skolor, skolmat och utbildning av lärare.

Resultat: 1 344 952 kronor (kan komma att justeras)

 

Krisen i Libanon                          

Libanon har under lång tid lidit av svår ekonomisk kris med bland annat mat- och medicinbrist. Krisen förvärrades under covid-19 pandemin. De tragiska händelserna i Beirut i augusti 2020, med explosioner som ödelade stora delar av huvudstaden samt politisk och ekonomisk instabilitet har ytterligare fördjupat krisen.

Insamlingen till förmån för Caritas Libanons arbete för dem som drabbats av explosionerna i Beiruts hamn och den ekonomiska krisen pågick från augusti 2020 och fram till hösten 2022.   

Resultat: 308 739 kronor 

 

Pakistan efter översvämningar

Sommaren 2022 lades en tredjedel av Pakistans yta under vatten till följd av aldrig tidigare skådade monsunregn.  Caritas Sveriges insamling till översvämningarnas offer var ett svar på FN:s ”flash appeal” till det internationella samfundet om hjälp till de drabbade och det internationella Caritasnätverket mobilisering för att svara på nödanropet.

Resultat: 89 850 kronor

Inklusive gåvor från månadsgivare och gåvor till ospecificerade ändamål fick Caritas Sverige under 2022 in hela 7,5 miljoner kronor.

Vi riktar ett varmt tack till alla våra givare. Det är ni som gör vårt uppdrag - vilket är att hjälpa dem som är drabbade av katastrofer, fattiga, utsatta, fördrivna eller på annat sätt marginaliserade - möjligt.

Stort tack!