2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Caritas Europa manar till helomvändning i migrationspolitiken

Budskap från Caritas Europa på Internationella migrantdagen 18 december 2023

Europa måste stärka migranters rättigheter och sträva efter inkludering, skriver Caritas Europa.

Europa måste stärka migranters rättigheter och sträva efter inkludering, skriver Caritas Europa.

I dag, på den Internationella migrantdagen, riktar Caritas Europa en uppmaning till våra europeiska ledare: satsa på en migrationspolitik som bygger på mänskliga rättigheter - i stället för att hålla fast vid illusionen att det är möjligt och önskvärt att strypa rörligheten från länder utanför EU.

I år sammanfaller Internationella migrantdagen med att EU planerar att klubba igenom en omfattande reform av asylsystemet. Vi fruktar att EU:s nya migrations- och asylpakt kommer att urholka möjligheten till asyl i Europa och att den föreslagna flexibla solidaritetsmekanismen inte kommer att kompensera för den ökade bördan på redan pressade länder vid EU:s yttre gräns. Då det är troligt att dessa länder kommer att använda sig av omfattande frihetsberövanden, samtidigt som förhållanden som råder inom ramen för deras asylmottagningar uppvisar allvarliga brister, kommer människor att få lida ännu mer.

Dessutom riskerar den nya screeningsmekanismen att öka och legitimera diskriminerande rasprofilering. Tyvärr kommer pakten att innebära att EU återigen överför asylansvaret på länder utanför EU, i syfte att få människor att lämna EUo ch stoppa andra från att komma till EU. Med följden att migranter kommer att bli än mer utsatta för kränkningar av sina mänskliga rättigheter.

På Caritas tror vi på ett annat sätt att hantera migration. I stället för våld och avvisningar vill vi se anständiga mottagningsförhållanden för människor som kommer till Europa. I stället för polarisering vill vi se ett välkomnande Europa som enar människor och främjar social sammanhållning och inkludering. Vi vill se solidaritet i stället för utstötning och murar.

"EU måste göra en helomvändning - för att rädda liv och värna demokratin. I stället för att underblåsa rädslan mot migranter behöver vi ett Europa som står upp för mänskliga rättigheter och välkomnar dem som behöver skydd. Vi behöver rättvisare asylregler och säkra migrationsvägar. Vi behöver erbjuda humanitära visum och familjeåterförening. Om vi inte förändrar migrationspolitiken i grunden kommer ännu fler människor att mista livet i havet."

Maria Nyman, generalsekreterare för Caritas Europa

Trots att de flesta EU-länder lider brist på arbetskraft finns få legala vägar för att ta sig hit. Människor tvingas ge sig ut på farliga resor och när de väl kommer fram väntar ofta svartarbete och exploatering.

Trots att de flesta EU-länder lider brist på arbetskraft finns få legala vägar för att ta sig hit. Människor tvingas ge sig ut på farliga resor och när de väl kommer fram väntar ofta svartarbete och exploatering.

Jordbruk är en av de sektorer där migranter utnyttjas.

Jordbruk är en av de sektorer där migranter utnyttjas.

För att förverkliga den här visionen måste vi underlätta för den reguljära migrationen till Europa. Trots den senaste tidens ansträngningar för att göra det lättare att arbetskraftsinvandra till EU är det fortfarande väldigt komplicerat att på ett säkert och lagligt sätt komma hit och arbeta, studera eller återförenas med familjemedlemmar. Detta trots att de flesta EU-länder lider brist på arbetskraft. Svårigheterna tvingar människor att ge sig ut på farliga resor. För dem som ändå lyckas nå Europa väntar en dyster verklighet med svartarbete, utnyttjanden och exploatering. Utbredd exploatering och osäkra arbetsvillkor inom jordbrukssektorn så väl som inom omvårdnadssektorn är två exempel på denna verklighet.

Vi uppmanar regeringarna att öppna möjligheten till arbetskraftsinvandring inom alla yrken och sätta migrantarbetares rättigheter och värdighet i centrum. Vi förväntar oss också att EU:s lagstiftande församlingar, i samband med att Direktivet om ett kombinerat tillstånd för arbete träder i kraft, gör det lättare att få arbets- och uppehållstillstånd, ser till att migrantarbetare behandlas på ett anständigt sätt samt bryter migrantarbetarnas beroende av arbetsgivarna. Beslutsfattarna bör också se till att underlätta varaktig bosättning för migranter inom EU, vilket är vad som behövs för att underlätta integrationen och stärka migranters rättigheter.

För att säkerställa delaktighet i samhället och skapa social sammanhållning krävs en integrationspolitik som är både seriös och välfinansierad. Språkkurser, värdigt boende och möjlighet till egen försörjning genom att man får sina utbildningsbetyg och yrkeskunskaper erkända i landet man kommer till är några av förutsättningarna för en lyckad integration.

Slutligen behöver vi bygga ut och förstärka partnerskap och verktyg i syfte att underlätta rörligheten från länder utanför EU till EU i, stället för att, som nu, se dem som medel för att engagera strategiska ursprungs- och transitländer i kampen mot irreguljär migration. Rörlighetsavtal med tredje land bör vara transparenta, erbjuda anständiga arbetsvillkor och gynna både ursprungs- och destinationsländerna genom att exempelvis förhindra kompetensflykt.

Medan Europaparlamentsvalet i juni 2024 kommer allt närmare, behöver vi en politik som strävar efter att stärka EU:s värderingar och demokrati så att de kommer alla tillgodo. Skrämsel ska inte användas för att avleda uppmärksamheten från det som verkligen behövs för att minska den ökande ojämlikheten och fattigdomen i Europa. Vi bör prioritera de investeringar i migrations- och integrationspolitik som är människocentrerade, främjar delaktighet i samhället och social sammanhållning. Det handlar om migranter. Det handlar om oss alla. Det handlar om att välja en vision för den framtid vi vill leva i.

 

Caritas Europa är ett nätverk av 49 medlemsorganisationer i 46 europeiska länder och en del av det världsomspännande nätverket Caritas Internationalis. Våra medlemmar ger hjälp och stöd till miljoner människor i nöd.

Caritas Europa strävar efter att lyfta människor ur fattigdom genom att stärka dem och påverka orättvisa strukturer och regler som håller människor fångna i maktlöshet.