2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Caritas får bidrag till arbetet med flyktingar från Ukraina

Undervisning i svenska för ukrainare på Mötesplats Caritas i Stockholm. Foto: Anna B. Sandberg

Undervisning i svenska för ukrainare på Mötesplats Caritas i Stockholm. Foto: Anna B. Sandberg

Caritas Sverige har tilldelats statsbidrag till sitt arbete med mottagandet av människor från Ukraina som söker skydd i Sverige. Det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har beviljat bidraget som är på 4 miljoner kronor.

- Det är en mycket glädjande nyhet, säger George Joseph, generalsekreterare för Caritas Sverige.

- Många personer som kommit till Sverige från Ukraina, i synnerhet kvinnor och barn, är i mycket svår och utsatt situation och behöver hjälp, inte minst med mat.

Caritas Sverige har sedan kriget bröt ut i början av året utvecklat en omfattande hjälpverksamhet för skyddsökande från Ukraina. Hjälpen omfattar juridisk och psykosocial rådgivning, hjälp till personer som löper risk för att utnyttjas, t ex i människohandel, kurser i svenska språket och hjälp med basvaror som mat, kläder och hygienartiklar.

I slutet av mars fick Caritas Sverige 1,9 miljoner kronor i statliga medel till humanitära insatser med anledning av kriget i Ukraina.