2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Vi hjälper Haiti!

Barnen i Vår Frus församling i Täby deltar i Adventsinsamlingen 2022. Fot: Ulrika Erlandsson

Barnen i Vår Frus församling i Täby deltar i Adventsinsamlingen 2022. Fot: Ulrika Erlandsson

 

Barn och ungdomar i Stockholms katolska stift inbjuds att delta i Adventsinsamlingen 2022. Årets adventsinsamling anordnas till förmån för barns och ungdomars skolgång och utbildning i Haiti.

Haiti är ett av världens fattigaste länder. De flesta unga lider av undernäring och bara hälften av alla haitiska barn går i skolan. Katolska kyrkan och Caritas Haiti stöttar skolor och hjälper till att utbilda lärare, så att fler unga ska kunna skaffa en utbildning. Caritas Sveriges och Stockholms katolska stifts adventsinsamling syftar till att hjälpa dem med detta viktiga arbete.

Startskottet för Adventsinsamlingen 2022 är första söndagen i advent, den 27 november. Barn- och ungdomsgrupper, elever i katolska skolor, kateketer, lärare och föräldrar inbjuds att delta genom insamlingsaktiviteter. Ett exempel är försäljning i samband med kyrkkaffe eller adventsbasar i den egna församlingen eller missionen.  Men man kan samla in pengar på många olika sätt – bara fantasin sätter gränser.

Som förra året kommer Caritas Sverige att kostnadsfritt tillhandahålla stearinljus som kan säljas till förmån för insamlingen.

Vi tror och hoppas att barn och ungdomar genom denna enkla insats ska få känna på hur det är att leva sin tro genom konkreta barmhärtighetshandlingar. Att de får lära sig att det inte krävs mycket för att visa Jesu kärlek och hjälpa sina systrar och bröder i nöd.

Vi hoppas att så många barnkatekesgrupper, ungdomsgrupper och konfirmandgrupper som möjligt kan delta i insamlingen!

Satsningen på barn- och ungdomsengagemanget för Adventsinsamlingen 2022 sker i samarbete mellan Caritas Sverige, Riksförbundet Sveriges unga katoliker (SUK), Katolska pedagogiska nämnden (KPN) och Ungdomspastorala teamet i Stockholms katolska stift (UPT)

Fakta om insamlingen

  • Stearinljusen beställes kostnadsfritt i önskat antal via tel. 08-505 57 674 eller marija.kedzo@caritas.se
  • Ljusen kan beställas under hela advent – så tveka inte att beställa påfyllning!
  • Ljusen kan förses med Caritas Sveriges logotyp genom att man sätter på medföljande klistermärke.
  • Vid försäljning av stearinljus ska priset vara 20 kr för ett ljus eller 100 kr för sex ljus.
  • De insamlade medlen sätts in på Bankgirokonto 900-4789 eller Swish 900 4789.
  • Märk inbetalningen Advent 2022 Ungdom.
  • De som köper ljusen (eller vill skänka en gåva) kan också swisha själva direkt till 900 4789. Advent 2021 Ungdom uppges på betalningen.

Stort tack till alla för engagemanget!

Beställ ljusen av Marija!

Beställ ljusen av Marija!