2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Caritas Sverige firar 75 år

Caritas har funnits i Sverige i 75 år. Det uppmärksammas med en tacksägelsemässa i S:t Eriks katolska domkyrka i Stockholm.

Huvudcelebrant vid mässan, som äger rum söndagen den 30 oktober kl. 11.00 är kardinal Anders Arborelius OCD, biskop i Stockholms katolska stift. Övriga närvarande: Maria Nyman, generalsekreterare Caritas Europa, f Vyacheslav Grynevych, direktor Caritas Spes i Ukraina, Caritas Sveriges personal, Caritas ungdom, eldsjälar samt besökare på Caritas Mötesplats.

Caritas Sverige grundades som ”Caritas Sueciæ” strax efter andra världskrigets slut. Grundaren var den katolske biskopen Johannes E Müller som såg ett akut behov av katolsk hjälpverksamhet i Sverige, som kom att bli en fristad för tiotusentals flyktingar från Europa. I begynnelsen skickade Caritas också hjälp till framför allt Tyskland, Frankrike, Ungern, Polen och Österrike.

Sedan 2013 är Caritas Sverige ett stiftsorgan i Stockholms katolska stift. På stiftsbiskopens, kardinal Anders Arborelius, uttryckliga önskan läggs nu stor vikt på att stödja och uppmuntra församlingarna i Stockholms katolska stift att bygga upp eget ett karitativt arbete på lokal nivå. 

Caritas bedriver dessutom omfattande insamlingsverksamhet med fokus på dem som är fattiga och marginaliserade och dem som är drabbade av konflikter eller naturkatastrofer.

Läs gärna mer om Caritas Sveriges historia här.

Inbjudan till tacksägelsemässan finns här.