2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Snart dags för Adventsinsamling!

 

Första söndagen i advent startar Caritas Sveriges Adventsinsamling 2022. Den anordnas till stöd för barns och ungdomars skolgång och utbildning i Haiti.

Haiti är ett av de fattigaste och sämst utvecklade länderna i världen. 65 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen och det mesta är allvarligt eftersatt. Landet lider av svåra ekonomiska problem och politisk instabilitet, vilka sätter käppar i hjulen för så gott som all utveckling. Återkommande naturkatastrofer förvärrar läget ytterligare: de stora jordbävningarna 2010 och 2021 skördade tusentals dödsoffer och har lämnat en förödelse som landet fortfarande har svårt att hämta sig från.

Allt detta gör att barnen i Haiti har det mycket svårt. De flesta lider av undernäring, många drabbas av sjukdomar till följd av dåliga sanitära förhållanden, brist på rent dricksvatten och klen tillgång till hälso- och sjukvård. Ofta måste barnen från mycket unga år hjälpa till att försörja familjen. Det leder till att bara hälften av de haitiska barnen går i grundskolan. Och kvaliteten på den undervisning som finns är låg, då bara 20 procent av landets lärare har lärarexamen.

Den unga generationen haitier är i stort behöv av stöd, inte minst för att kunna skaffa utbildning. Caritas och katolska kyrkan i Haiti driver och stöttar en del lokala skolor, samt stöttar dem som utbildar sig till lärare. Men de klarar inte att göra det ensamma.

Caritas Sverige vill genom Adventsinsamlingen 2022 stötta deras arbete med barns och ungdomars utbildning och på det sättet bidra till en bättre framtid för fler unga haitier.

Välkommen att skänka en gåva via

Bankgiro 900-4789

Swish 900 4789

Märk din gåva HAITI

 

Stort tack för hjälpen!