2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Stort tack för vårens gåvor!

 

Caritas Sverige vill tacka alla givare som har stöttat nödlidande genom att så generöst bidra till 2022 års Fasteinsamling och Insamlingen till Ukraina.

Vårens insamlingar har gett fantastiska resultat.

Solidaritet

— Det är fantastiska siffror, i synnerhet som insamlingarna kom direkt efter pandemin, som långt ifrån alla har återhämtat sig från. Det är en solidaritetsyttring och en givmildhet som visar på otrolig kärlek till våra medmänniskor i nöd, säger George Joseph, generalsekreterare för Caritas Sverige.

Filippinerna. Foto: Caritas Phillippines

Filippinerna. Foto: Caritas Phillippines

Det hör inte till vanligheterna att Caritas Sverige har två stora insamlingar som pågår parallellt. Men så har det varit under den gångna våren.  

En vecka innan Fasteinsamlingen 2022 till den tyfondrabbade befolkningen i Filippinerna drog i gång överraskades världen av Rysslands plötsliga anfall på grannlandet Ukraina.

Ukraina. Foto: Caritas Spes/Ukraina

Ukraina. Foto: Caritas Spes/Ukraina

Frontlinjen

Caritas Sverige startade omedelbart en insamling till stöd för våra systernätverk i Ukraina. I dag, tre månade senare, står det klart att det var rätt beslut. Caritas i Ukraina har nu i tre månader stått i frontlinjen när det gäller att hjälpa dem som drabbas av kriget.

— Stort tack till er alla som har bidragit och bidrar till Caritas insatser. De kommer att behövas under lång tid framöver, och det är tack vare givarnas generositet som Caritasnätverket är väl förberett på att hjälpa människorna i Ukraina att så småningom resa sig från ruinerna och återuppbygga sitt land.

Insamlingen till Ukraina fortsätter.

Du kan ge din gåva via

SWISH 900 4789

Bankgiroinbetalning 900-4789

Gåvoknappen på caritas.se