2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Sök bidrag till arbete med ekonomiskt utsatta

Det är återigen möjligt för församlingar och missioner i Stockholms katolska stift att söka bidrag till arbete med socialt utsatta. 

Katolska kyrkan i Sverige har beviljats 3 miljoner kronor i organisationsbidrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Syftet med bidraget är att stötta kyrkans arbete med särskilt utsatta personer. Det ska användas för att ge stöd och hjälp till dem som drabbats av coronapandemin och riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät.

Det här är tredje året i rad som Katolska kyrkan i Sverige beviljas det särskilda stödet. Caritas Sverige, som har det övergripande ansvaret för den humanitära hjälpen i Stockholms katolska stift, har uppdraget att fördela bidraget till församlingar, nationella missioner och andra grupper som är engagerade i kyrkans karitativa verksamhet.

Intresserade är välkomna med ansökan till gjoseph@caritas.se.

Bidraget är tidsbegränsat och måste användas innan den 31 december 2022.