2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Läget allt värre i östra Ukraina

Matutdelning. Foto: Caritas Spes

Matutdelning. Foto: Caritas Spes

De humanitära behoven i hela Ukraina är allt större. Värst är det i östra Ukraina, där det råder stor brist på mediciner, mat och kontanter. Caritas finns kvar på plats mitt i de allt hårdare striderna - och fortsätter sitt arbete trots mycket svåra förhållanden.

FN rapporterar om intensiva strider i östra Ukraina, i synnerhet i Luhanskregionen. Från andra regioner rapporteras det om fortsatta dagliga flyg- och missilattacker.  

De humanitära behoven är allt större. Det råder stor brist på mediciner, mat och kontanter. Myndigheterna har efterlyst säkra korridorer för att evakuera civila och leverera humanitärt bistånd. Invånarna har dock endast begränsad rörelsefrihet inom regionerna och får inte lämna de nya så kallade icke-regeringskontrollerade områdena. Samtidigt hindras humanitär hjälp från att komma in.

Missil har slagit ner på en kyrkogård. Foto: Caritas Spes

Missil har slagit ner på en kyrkogård. Foto: Caritas Spes

De flesta hushåll i östra Ukraina är beroende av humanitär hjälp. Foto: Caritas Ukraina

De flesta hushåll i östra Ukraina är beroende av humanitär hjälp. Foto: Caritas Ukraina

Caritas i Ukraina har sedan konfliktens början kunnat hjälpa nästan 1,5 miljoner personer.

  • Mat och andra förnödenheter: Sedan konfliktens början har över 1,1 miljon personer fått hjälp med mat, en femtedel av dessa under de senaste två veckorna. 65 procent av dem som får hjälp är kvinnor. Hygienartiklar och sängkläder är en annan förnödenhet som har förmedlats till väldigt många.
  • Skyddsrum: För närvarande har Caritas kapacitet att ta emot 900 individer om dagen i tillfälliga skyddsrum. I april och maj kunde 16 928 personer få hjälp med skydd.
  • Medicinsk hjälp: Sedan konfliktens början har nästan 70 000 personer fått mediciner. Runt 500 000 hygienset har delats ut till internflyktingar.
  • Psykosocialt stöd ges kontinuerligt. Särskilt satsar man på fritidsaktiviteter och annat psykologiskt stöd till barn.
  • Dessutom genomför Caritas omfattande informationskampanjer om hur man kan skydda sig själv och barnen från människohandel och andra faror som man utsätts för som internflykting.

Vårt stöd till Caritas arbete inne i Ukraina är avgörande för att den hårt utsatta ukrainska befolkningen ska få tillgång till livsnödvändig hjälp.

Vi är därför djupt tacksamma för alla gåvor som kommer in till vår insamling till Ukraina.

Du kan ge din gåva via

SWISH 900 4789

Bankgiroinbetalning 900-4789

Gåvoknappen på caritas.se

Stort tack för hjälpen!