2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Caritas får statligt bidrag till flyktinghjälp

Utdelning av mat, dryck och kläder till ukrainska flyktingar vid Migrationsverket i Malmö. Foto: Caritas Ungdom i Malmö

Utdelning av mat, dryck och kläder till ukrainska flyktingar vid Migrationsverket i Malmö. Foto: Caritas Ungdom i Malmö

Caritas Sverige får 1,9 miljoner kronor i statliga medel till humanitära insatser med anledning av kriget i Ukraina.

Den 17 mars beslutade regeringen att avsätta 30 miljoner kronor för civilsamhällets arbete med flyktingmottagande i Sverige med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Medlen fördelades mellan Sveriges kristna råd (SKR), Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska kyrkan.

Sveriges kristna råd fick 6,9 miljoner kronor att fördela mellan medlemskyrkorna. Nu står det klart att 1,9 miljoner av summan tillfaller Stockholms katolska stift.

— Det är ett välbehövligt stöd till den omfattande verksamhet bland ukrainska flyktingar som vi har startat över hela landet, säger George Joseph, generalsekreterare för Stockholms katolska stifts hjälporganisation Caritas Sverige.

— Bidraget kommer inte minst att vara ett stöd för katolska församlingar som vill engagera sig för att hjälpa våra medmänniskor som på ett så brutalt sätt fördrivits från sina hem.

Förutom Stockholms katolska stift fördelas det statliga bidraget på följande samfund: Equmeniakyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Georgiska ortodoxa kyrkan, Kristi förklarings ortodoxa församling och Pingst – Fria församlingar i samverkan.

SKR har fördelat medlen med hänsyn till medlemsantal och antal församlingar/platser man befinner sig på samt efter granskning av de insatser som redan görs eller är planerade.

Mer information om beslutet finns här 

Information om Caritas Sveriges arbete med flyktingar från kriget i Ukraina finns här