2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Uttalande om flyktingars säkerhet

Flyktingar från kriget i Ukraina löper risk att falla offer för människohandel. Foto: Caritas Internationalis

Flyktingar från kriget i Ukraina löper risk att falla offer för människohandel. Foto: Caritas Internationalis

Uttalande från Caritas Sverige om säkerhetssituationen för de flyktingar som anländer till Sverige från kriget i Ukraina

Just nu anländer flera tusen personer om dagen till Sverige för att söka skydd från kriget i Ukraina. Merparten av dem är kvinnor och barn. En del har vänner och släktingar i Sverige, andra anländer till vårt land utan att känna någon alls. De har företagit den långa och farliga resan hit för att rädda livet på sig själva och sina barn – och befinner sig i en mycket utsatt situation.

Caritas Sverige vill nu varna för att dessa ensamma flyktingar löper stor risk för att hamna i klorna på samvetslösa människohandlare och andra som vill utnyttja dem. Vi vill uppmärksamma svenska myndigheter, ideella organisationer och frivilliga på att det finns krafter i vårt samhälle som vill exploatera det uppkomna nödläget.

Caritas Sverige erfar att familjer på flykt från Ukraina, via inlägg på internetfora och sociala medier, erbjuds gratis boenden runt om i Sverige. Vi är övertygade att en del av dessa erbjudanden kommer från hederliga människor som verkligen vill hjälpa. Men vår erfarenhet av arbete med offer för människohandel säger oss att bland dessa erbjudanden finns sådana som kommer från oseriösa aktörer, inte sällan med anknytning till organiserad brottslighet.

Caritas Sverige vill därför uppmana ansvariga myndigheter, som Migrationsverket och Polisen, samt de ideella organisationer som tar emot flyktingar på Sveriges flygplatser och hamnar, att vara särskilt uppmärksamma och våga ställa frågor till flyktingarna.

Vi föreslår också att man inrättar en särskild telefonlinje, en nödtelefon, dit de som hamnat i svårigheter kan ringa för att få hjälp.

– Vi har en skyldighet att skydda de människor som flyr från krig och övergrepp på alla sätt som står oss till buds, säger George Joseph, generalsekreterare för Caritas Sverige med lång erfarenhet av arbete med personer som fallit offer för trafficking.

– Därför måste vi se till att deras behov av trygghet och säkerhet även tillgodoses i vårt eget land.

För mer information och intervjuer välkommen att kontakta:

George Joseph, generalsekreterare för Caritas Sverige

Mobil: 070-963 45 01

Anna B Sandberg, kommunikatör Stockholms katolska stift

Mobil: 070-308 86 36