2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Ungdomar bidrog stort till Adventsinsamlingen

 

Nästan 100 000 kronor – så mycket bidrog Stockholms katolska stifts barn och ungdomar med till Adventsinsamlingen genom försäljning av Caritas Sveriges stearinljus.

Barn och ungdomar i ett trettiotal katolska församlingar och flera nationella missioner i Katolska kyrkan i Sverige ställde upp under advent för att samla in pengar till Stockholms katolska stifts och Caritas Sveriges Adventsinsamling 2021. Även Förbundet Sveriges unga katoliker och de nybildade Caritas Ungdomsnätverken ställde upp på bred front. 13 800 stearinljus såldes, vilket överträffade alla förväntningar.

Adventsinsamlingen har fram till i dag inbringat över 1,5 miljoner kronor.

Vi tackar alla barnen och ungdomarna, kateketerna, föräldrarna, prästerna och ungdomsledarna för det stora engagemang och entusiasm som ni har visat för det gemensamma arbetet för att hjälpa våra utsatta medmänniskor.

Vill du läsa om vilka som har bidragit med ljusförsäljningen till förmån för Adventsinsamlingen 2021?

Det kan du göra här.