2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

"Ukraina är på väg mot en humanitär katastrof"

Caritas Ukraina har tillhandahållit humanitärt bistånd i krisområdet sedan 2014. Bild: Caritas Ukraina

Caritas Ukraina har tillhandahållit humanitärt bistånd i krisområdet sedan 2014. Bild: Caritas Ukraina

Caritas Internationalis: Befolkningen måste tillförsäkras skydd och humanitärt bistånd

- De skeenden som startade tidigt i morse kommer oundvikligen att leda till en kolossal humanitär katastrof. Det är knappt man tror det är sant när människor mitt i Europa på 2000-talet kan väckas av explosioner och ljudet av luftvärnssirener klockan 5.00 på morgonen.

Med de här orden kommenterar Tetiana Stawnychy, ordförande för Caritas Ukraina, den fullskaliga attack som inleddes under de tidiga morgontimmarna mot landet i dag.

Caritas är djupt oroat över följderna som angreppet kan få för lokalbefolkningen, som redan lever i ett kristillstånd. Det har nu gått åtta år sedan den pågående krissituationen började. Hittills har 14 000 människor dödats och ytterligare 1,5 miljon fördrivits från sina hem.

Covid-19-pandemin har förvärrat situationen ytterligare.

Det globala Caritasnätverket lanserar ett nödupprop för att stödja Caritas Ukrainas arbete. Aktionen syftar till att stödja konfliktdrabbade med mat, dricksvatten, tryggt boende och hygienkit, samt att säkerställa säkra transporter för utsatta människor för att de ska kunna nå sina nära och kära och komma till trygga områden.

- Vi behöver ditt stöd för att ha en chans att svara på den humanitära krisen och hjälpa människor som drabbats av krig, säger Tetiana Stawnychy.

Caritas har förberett sig på eventuell eskalering av konflikten sedan sensommaren 2021, och då i synnerhet i östra Ukraina. Man har utbildat personal och volontärer för att på ett kompetent och effektivt kunna möta lokalsamhällenas behov och stärka de lokala nätverken. Man har också lagt grunden till tillfälliga hjälpcentra där internflyktingar kan tas emot och erbjudas hjälp. Man väntar att antalet internflyktingar kommer att öka avsevärt i och med det nuvarande militära angreppet.

De akuta behoven var skriande redan innan den nuvarande invasionen.

- Redan innan den här attacken fanns det 2,9 miljoner människor på båda sidor om konfliktlinjen som var i behov av humanitär hjälp. Idag ökar antalet lavinartat, säger Stawnychy.

Caritas Ukraina stöds av 36 organisationer inom Caritasnätverket, bland dem Caritas Sverige.

- Vi kan inte ignorera de tragiska humanitära konsekvenserna av det här kriget, säger Caritas Internationalis generalsekreterare Aloysius John.

- Det är det internationella samfundets plikt att skydda det ukrainska folket och säkerställa deras tillgång till livräddande hjälp.

Caritas Internationalis betonar att alla som behöver ska kunna få tillgång till humanitär hjälp, särskilt de mest utsatta. Man betonar också att fullständig rörelsefrihet måste garanteras för dem som flyr undan konflikten.

- Vi uppmanas alla att agera. Det som sker i Ukraina äventyrar den internationella stabiliteten och freden. Som den Helige Fadern sa: "folkrätten kommer i vanrykte”.

Hjälp oss att hjälpa Caritas Ukraina genom att ge en gåva!

Swish 900 4789

Bankgiro 900-4789

Märk gåvan: Ukraina

Stort tack!