2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Ny naturkatastrof i Filippinerna

Under april har Filippinerna drabbats av en ny naturkatastrof. Foto: Caritas Phillippines

Under april har Filippinerna drabbats av en ny naturkatastrof. Foto: Caritas Phillippines

Caritas Sverige vill tacka alla givare som bidragit med gåvor till våra insamlingar under våren. Fasteinsamlingen till Filippinerna efter tyfonen Rai/Odette är nu officiellt avslutad. Vi återkommer med redovisning av resultatet inom några veckor.

Att insamlingen till de drabbade i Filippinerna är avslutad betyder dessvärre inte att hjälpbehoven är uppfyllda. Det kommer att ta många år att återuppbygga det som tyfonen svepte bort strax före jul 2021.

Och nu har det hårt prövade landet drabbats av ytterligare en naturkatastrof.

Sedan den 9 april har delar av Filippinerna drabbats av det tropiska lågtrycket Agaton med enorma skyfall och svåra översvämningar som följd. Enligt Caritas Filippinerna har översvämningarna nu avtagit, men lämnat stor förödelse efter sig. Nästan 500 000 familjer har drabbats (1,6 miljoner människor) och uppemot 9000 hus har förstörts helt eller delvis.

Vill du fortsätta att hjälpa den filippinska befolkningen är du välkommen att skänka en gåva som Caritas Sverige förmedlar vidare till Caritas Flilippinerna.

Bankgiro 900-4789

Swish 900 4789

Märk din gåva FILIPPINERNA