2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Så gör du för att vara med i årets Adventsinsamling

Caritas Sverige inbjuder barn och ungdomar i Stockholms katolska stift att bidra till årets Adventsinsamling. 

Varje år anordnar Stockholms katolska stift/Caritas Sverige en adventsinsamling till förmån för utsatta och behövande i ett utvecklingsland. I år anordnas Adventsinsamlingen till förmån för Caritas Burundis arbete i det av svåra konflikter och fattigdom drabbade landet.

Startskottet för Adventsinsamlingen är första advent. Men redan lördagen den 27 november blir en gemensam insamlingsdag där ungdomsgrupper, barngrupper, elever i katolska skolor, kateketer, lärare och föräldrar inbjuds att delta.

Caritas Sverige tillhandahåller stearinljus som kan säljas till förmån för insamlingen. Just nu är ett utskick på väg till alla församlingar, missioner och ansvariga för katekesundervisningen med en broschyr som inbjuder till medverkan, exempel på ljus och information om hur man går till väga för att beställa.

Satsningen på barn- och ungdomsengagemanget för Adventsinsamlingen 2021 sker i samarbete mellan Caritas Sverige, Riksförbundet Sveriges unga katoliker (SUK), Katolska pedagogiska nämnden (KPN) och Ungdomspastorala teamet i Stockholms katolska stift (UPT)

 

Man kan naturligtvis samla in pengar på andra sätt, till exempel i samband med aktiviteter i den lokala församlingen, kyrkkaffe och basarer. Tanken är att barnen och ungdomarna genom denna enkla insats ska ges tillfälle att hjälpa sina systrar och bröder i nöd och lära sig att leva sin tro genom konkreta barmhärtighetshandlingar.

 

 

Vi hoppas att så många som möjligt kan delta i insamlingen!

  • Stearinljusen beställes kostnadsfritt i önskat antal via tel. 08-505 57 674 eller marija.kedzo@caritas.se
  • Ljusen kan förses med Caritas Sveriges logotyp genom att man sätter på medföljande klistermärke.  
  • Vid försäljning av stearinljus ska priset vara 20 kr för ett ljus eller 100 kr för sex ljus.
  • De insamlade medlen sätts in på Bankgirokonto 900-4789 eller Swish 900 4789.
  • Märk inbetalningen Advent 2021 Ungdom.
  • De som köper ljusen (eller vill skänka en gåva) kan också swisha själva direkt till 900 4789. Advent 2021 Ungdom uppges på betalningen.