2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Två nya Caritas Ungdomsgrupper har bildats i Sverige

Ungdomar från ytterligare två katolska församlingar i Sverige har startat Caritas ungdomsverksamhet.

Ungdomar från ytterligare två katolska församlingar i Sverige har startat Caritas ungdomsverksamhet.

Vi har glädjen att meddela att två nya Caritas Ungdomsgrupper har bildats i Sverige.

Det är ungdomar knutna till Kristus Konungens församling i Göteborg som har bildat Caritas Ungdom/Kristus Konungen.

Samtidigt har ungdomsrepresentanter från Vår Frälsares församling i Malmö åtagit sig uppgiften att utveckla Caritas Ungdom/Malmö.

Ungdomarna startade sitt caritasarbete med en kombinerad kurs och reträtt på Stiftsgården Marielund, där de välsignades och sändes ut i tjänst för sin nästa av kardinal Anders Arborelius, biskop av Stockholms katolska stift.

Med på reträtten var också Maria Willems Nyman, generalsekreterare för Caritas Europa, George Joseph, generalsekreterare för Caritas Sverige och stiftsungdomskonsulent Elin Jönsson (Ungdomspastorala teamet i Stockholms katolska stift).

Biskopen sänder ut ungdomarna - och ger var och en ett Caritasmärke.

Biskopen sänder ut ungdomarna - och ger var och en ett Caritasmärke.

Caritas Ungdom/Kristus Konungen har redan flera aktiviteter på gång.  Gruppen kommer att samla in pegar till Stockholms katolska stifts och Caritas Sveriges adventsinsamling till förmån för fattiga och nödställda i Burundi.

Dessutom planerar man att delta i trygghetsvandringar på kvällstid, aktiviteter på ett flyktingboende och att anordna öppet hus för äldre i församlingen.

 

Du kan läsa mer om Caritas Ungdom här.

Vill du starta en Caritas Ungdomsgrupp i din församling?

Kontakta George Joseph på tel 08 - 50 55 76 72 eller 070-963 45 01. E-post: gjoseph@caritas.se