2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Nu startar Adventsinsamlingen 2021

Första söndagen i advent startar Caritas Sveriges och Stockholms katolska stifts adventsinsamling 2021. Insamlingen anordnas till stöd för Caritas Burundis arbete för de av konflikter och fattigdom drabbade människorna i Burundi.

Uppemot två miljoner burundier behöver humanitär hjälp

Burundi i Östafrika är hårt drabbat av interna konflikter, naturkatastrofer och epidemier. Stora mängder människor befinner sig på flykt, antingen inom landets gränser eller i grannländerna. Uppemot två miljoner människor är i behov av humanitär hjälp. En miljon av dem är barn.

Naturkatastrofer och sjukdomar

Återkommande översvämningar, jordskred och torrperioder tvingar människor att lämna sina hem. Befolkningen kämpar mot epidemier av kolera, malaria och nu också Covid-19 pandemin. På många håll är undernäring vanligt och många familjer har drabbats av AIDS.

Unikt hjälpnätverk

Caritas Burundi har ett unikt nätverk i landets katolska stift, församlingar och kyrkliga gemenskaper. Tack vare det kan man nå ut till de mest avlägsna områden i landet. Tillsammans med andra organisationer stöttar man jordbruksprojekt och bedriver förebyggande arbete mot smittsamma sjukdomar samt hjälper de tusentals människor som fördrivits från sina hem.

Stockholms katolska stift vill genom Caritas Sverige hjälpa Caritas Burundi i deras livsviktiga arbete att ge humanitär hjälp och göra livet bättre för människorna i Burundi.

Hjälp oss att hjälpa dem genom att ge en gåva till Adventsinsamlingen 2021!

Bankgiro 900-4789

Swisch 900 4789

Märk din gåva Advent 2021

Tack för din gåva!

 

Insamlingen pågår mellan den 28 november 2021 och den 6 januari 2022.

Vill ha en insamlingsaffisch? Klicka här för en pdf för utskrift.