2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Jordbävningsdrabbade Haiti behöver vår hjälp

Caritas insatser efter den kraftiga jordbävningen i Haiti den 14 augusti fortsätter.

Enligt den senaste uppdateringen från Caritas Haïti/Caritas Internationalis är situationen efter katastrofen följande:

  • 2 237 personer har avlidit
  • 12 838 skadade personer har identifierats och fått medicinsk hjälp
  • 63 645 hus är helt förstörda
  • 98 265 hus är skadade
  • 142 kyrkor och kyrkobyggnader har förstörts och 115 kyrkor har skadats
  • 35 vårdinrättningar är förstörda eller skadade
  • Sjukhus är förstörda och skadade

Tack vare gåvor och lokal solidaritet har Caritas kunnat genomföra akuta hjälpinsatser i de kommuner som drabbats mest av jordbävningen. Man har bland annat ordnat med dricksvatten, delat ut mediciner, skyddspaket och mat och hjälp till att röja förstörda hus. Man har också bidragit med två mobila kliniker.

När den akuta fasen är över kommer arbetet med de förödande konsekvenserna av jordbävningen att ta vid.

Därför behövs din hjälp.

Stötta Caritas Sveriges insamling till Haiti genom att ge en gåva via

Swish 900 4789

Bankgiro 900-4789

Märk inbetalningen "Haiti"

Du kan också skänka en gåva genom gåvoknappen här

Tack för att du bidrar!