2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Jordbävningen i Haiti

Efter den kraftiga jordbävningen som drabbade Haiti den 14 augusti startar Caritas Sverige en insamling för att stötta det lokala Caritas hjälparbete bland de nödställda.

Foto: Caritas Internationalis

Foto: Caritas Internationalis

Dödstalen efter jordbävningen stiger snabbt samtidigt som en tropisk storm drar in över landet och hotar att orsaka ännu mer förödelse. De väntade skyfallen befaras föra med sig översvämningar och störtfloder, vilket kan komplicera det pågående sök- och räddningsarbetet och utsätta befolkningen för ännu svårare förhållanden.

Foto: Caritas Internationalis

Foto: Caritas Internationalis

Caritas Haiti har tillsammans med katolska kyrkan i landet mobiliserat alla sina krafter och skickat team till de värst drabbade områdena. Jordbävningen, som mätte 7,2 på Richterskalan, har ödelagt tusentals byggnader, inklusive sjukhus, skolor och kyrkor. Enligt senaste rapporter (24/8) har fler än 2 200 personer bekräftats döda och fler än 12 200 är skadade. Siffrorna stiger kontinuerligt.

Haiti är med sina 11 miljoner invånare ett av världens fattigaste länder. På grund av ett undermåligt vägnät är det mycket svårt att nå med hjälp till de nödställda och man måste i många fall använda flyg.

2010 drabbades landet av en nästan lika kraftig jordbävning, av styrkan 7,0 på Richterskalan.

Den skördade över 200 000 dödsoffer och orsakade förödelse som landet ännu inte hämtat sig från.

Jordbävningen kunde inte ha inträffat vid en sämre tidpunkt. Mordet på landets president den 7 juli har försatt Haiti i en akut politisk kris och ett svårt säkerhetsläge som ytterligare försvårar hjälparbetet.

Caritas Haiti behöver nu vår hjälp för att nå ut med akut nödhjälp.

Stötta Caritas Sveriges insamling till Haiti genom att ge en gåva via

Swish 900 4789

Bankgiro 900-4789

Märk inbetalningen "Haiti"

Du kan också skänka en gåva genom gåvoknappen här

 

Tack för att du bidrar!