2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Unga bidrar till Adventsinsamlingen 2021

Caritas Sverige inbjuder barn och ungdomar i Stockholms katolska stifts till årets Adventsinsamling.  

Ungdomar i Caritas Ungdom/SöderKung laddar redan nu för Adventsinsamlingen. Foto: Greger Hatt

Ungdomar i Caritas Ungdom/SöderKung laddar redan nu för Adventsinsamlingen. Foto: Greger Hatt

Varje år anordnar Caritas Sverige en adventsinsamling till förmån för utsatta och behövande i ett utvecklingsland. Adventsinsamlingen 2021 anordnas till förmån för den lokala katolska kyrkans hjälparbete i det av konflikter och fattigdom drabbade Burundi.

Startskottet för Adventsinsamlingen är Första advent. Men redan lördagen den 27 november blir en gemensam insamlingsdag. Ungdomsgrupper, barngrupper, elever i katolska skolor, konfirmandgrupper, kateketer, lärare och föräldrar inbjuds att delta.

Man kan samla pengar på många olika sätt, till exempel i samband med aktiviteter i den lokala församlingen, kyrkkaffe och basarer – bara fantasin sätter gränser. Caritas Sverige kommer att tillhandahålla stearinljus och vykort som kan säljas till förmån för insamlingen.

Satsningen på barn- och ungdomsengagemanget i Adventsinsamlingen 2021 sker i samarbete mellan Caritas Sverige, Riksförbundet Sveriges unga katoliker (SUK), Katolska pedagogiska nämnden (KPN) och Ungdomspastorala teamet i Stockholms katolska stift (UPT)

Syftet är att barnen och ungdomarna genom denna enkla insats ska få tillfälle att leva sin tro och få exempel på konkreta barmhärtighetens och kärlekens handlingar som kan göras för att hjälpa de systrar och bröder som lider nöd.

Vi hoppas att så många barnkatekesgrupper, ungdomsgrupper och konfirmandgrupper som möjligt kan delta i insamlingen.

Fakta om den humanitära situationen i Burundi

  • Burundi (Östafrika) har under senare år drabbats hårt av interna konflikter. Stora mängder människor befinner sig på flykt, antingen inom landets gränser eller i grannländerna.
  • Landet brottas med naturkatastrofer som tvingar människor att lämna sina hem. Det förekommer översvämningar, jordskred och torrperioder och befolkningen drabbas av återkommande epidemier. Förutom kolera och malaria får man nu även tampas med Covid-19 pandemin.
  • Enligt FN-organet UNICEF är över 1,7 miljoner människor i Burundi i behov av humanitär hjälp. Av dem är nästan en miljon barn. Över 135 000 personer är internflyktingar i sitt eget land och över 300 000 burundiska flyktingar finns i grannländerna Tanzania, Rwanda, Demokratiska republiken Kongo och Uganda.