2020 2019 2018 2017 2016 2015

"EU kan inte dröja längre - måste återuppta vidarebosättningsarbetet"

Caritas Europa uppmanar Eu:s medlemsländer att fullgöra vidarebosättningsåtagandet. Foto: Caritas Europa

Caritas Europa uppmanar Eu:s medlemsländer att fullgöra vidarebosättningsåtagandet. Foto: Caritas Europa

EU-länderna måste återuppta arbetet med vidarebosättning av särskilt utsatta flyktingar.

Det skriver Caritas Europa tillsammans med sex andra organisationer inför presentationen av EU:s nya Migrations- och asylpakt onsdagen den 23 september.

Organisationerna påpekar att vidarebosättning är en av få säkra och lagliga möjligheter som utsatta flyktingar har för att nå EU från tredje land, som Libanon Libyen och Uganda, och manar EU till att återuppta och intensifiera arbetet med att flytta flyktingar till säker ort inom unionens gränser. 

Under 21 000 lyckades man vidarebosätta 21 000 flyktingar i EU, men restriktioner till följd av Covid-19 pandemin satte stopp för arbetet. Över 10 000 flyktingar drabbades av att EU stoppade deras inplanerade resor vidare till EU.

Samtidigt är skyddsbehovet enormt: 1,45 miljoner flyktingar i världen har av UNHCR identifierats som särskilt utsatta eller i behov av vidarebosättning, påpekar Caritas Europa:

”EU-länderna ska inte använda pandemin som ursäkt för att ytterligare fördröja genomförandet av åtagandet att låta 30 000 av dessa utsatta personer få skydd inom EU i år. Global solidaritet och ansvarstagande är nu viktigare än någonsin”, säger Maria Nyman, generalsekreterare för Caritas Europa.

Nu uppmanas EU-länderna:

  • Att uppfylla sitt åtagande att vidarebosätta 30 000 flyktingar under 2020 och utöka vidarebosättningsåtagandet till att omfatta minst 35 000 personer under 2020.
  • Att arbeta hand i hand med asylgivarländerna, det civila samhället, det mottagande närsamhället och flyktingarna själva.
  • Att ta vara på innehållet i den nya Migrations- och asylpakten som gäller med start onsdagen den 23 september och göra förverkligandet av vidarebosättningsåtagandet och möjliggörandet av säkra och lagliga vägar till skydd till en prioriterad fråga inom EU.

Caritas Sverige ställer sig bakom uppmaningen som finns att läsa i sin helhet här.

Förutom Caritas Europa står följande organisationer som avsändare av uppmaningen till EU-länderna:

International Rescue Committee

European Council on Refugees and Exiles

International Catholic Migration Commission

Churches’ Commission for Migrants in Europe

SHARE network

och

The Red Cross EU Office