2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Sträck ut din hand till de fattiga

Påven Franciskus har utlyst söndagen den 15 november till Världsdagen för de fattiga.

Det är fjärde året i rad som Katolska kyrkan på det här sättet vill kasta ljus över fattigdomen i världen och vårt kristna ansvar att stå vid varandras sida, stödja, hjälpa, trösta och ta ansvar för våra medmänniskor.

Årets tema är ”Sträck ut din hand till de fattiga” och bygger på Syraks bok i Gamla testamentet. Påven Franciskus utvecklar temat i sitt budskap på Världsdagen för de fattiga där han säger bland annat:

 

”Att möta fattiga och behövande utmanar oss ständigt och tvingar oss att tänka. Hur kan vi hjälpa till att eliminera eller åtminstone lindra deras utanförskap och lidande? Hur kan vi hjälpa dem med deras andliga behov? Den kristna gemenskapen är kallad till att vara aktivt solidarisk och erkänna att solidariteten inte kan delegeras till andra. För att hjälpa de fattiga måste vi själva leva upplevelsen av en evangelisk fattigdom. Vi får inte känna att det är ”okej” när någon medlem i den mänskliga familjen lämnas kvar i skuggan. Det tysta ropet från så många fattiga män, kvinnor och barn borde mötas av Guds folk, i framkant, alltid och överallt, kämpande för att ge dem röst, för att skydda och stötta dem när de ställs inför hyckleri och så många ouppfyllda löften. Och bjuda in dem till ett liv i gemenskap.”

Läs hela budskapet i svensk översättning här