2020 2019 2018 2017 2016 2015

Ny ordförande för Caritas Europa

Caritas Europa valde Msgr Michael Landau till sin nye ordförande under sitt årsmöte eller regionala konferens den 19 maj.

Msgr Landau är i dag ordförande för Caritas Österrike, en av Caritas Europas 49 medlemmar, och han är också direktor för Caritas Wien. Han har ett doktorat i biokemi och är katolsk präst. Sedan han började arbeta för Caritas har han riktat in sig på känsliga sociala ämnen och människor som är beroende av Caritas tjänster.

Msgr Michael Landau är Caritas Europas nye ordförande.

Msgr Michael Landau är Caritas Europas nye ordförande.

Under sitt tacktal uttryckte han glädje och tillförsikt när han nu börjar sitt mandat som ordförande, trots den utmanande situation som hela världen befinner sig i. Han tillade att detsamma gäller för arbetet med de människor som Caritas-närverket är kallat att tjäna.

Samtidigt tackade deltagarna i årsmötet biskop emeritus Luc van Looy som nu avgår som Caritas Europas ordförande. Han har tjänat nätverket under de gångna fem åren. Biskop Luc van Looy betonade i sitt tal att som Caritas-medlemmar tjänar vi inte bara de människor som finns nära oss, utan vi är också sammankopplade med den större Caritas-familjen runt om i världen. Så är vi förbundna med hela den mänskliga familjen, med skapelsen och dem som följer efter oss i kommande generationer.

Caritas Europas regionala konferens hölls virtuellt på grund av restriktionerna som är en följd av covid-19 pandemin. I konferensen deltog 42 medlemsorganisationer, däribland Caritas Sverige.