2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Kris och kärlekstjänst (caritas)

En reflektion av kardinal Tagle

Vilken plats har kärlekstjänsten (caritas) i en tid som är märkt av coronavirus-pandemin? Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle, ordförande för Caritas Internationalis och prefekt för den Påvliga kongregationen för folkens evangelisation reflekterar i en video för Vatican News över den frågan och han manar oss att vinna över viruset och rädslan genom en ”smittsam pandemi av kärlek”.

Kardinal Tagle är Caritas Internationalis ordförande.

Kardinal Tagle är Caritas Internationalis ordförande.

Se videon (på engelska) genom att klicka på denna länk: https://youtu.be/tCW-2wTt_K0

Här nedan följer hans reflektion i svensk översättning:

”Kära systrar och bröder,

Vi står inför en kris som beror på viruset covid-19. En kris är en oförutsedd händelse som vi ställs inför och som kräver vår uppmärksamhet. En kris är inget nytt för oss. Varje år måste vi uppleva jordbävningar, tyfoner, översvämningar, torka och sjukdomar. Men de är oftast begränsade till en viss plats och viss en grupp människor. Den nu pågående covid-19 krisen kallas för en pandemi. Ordet kommer från grekiskan: ”pan” som betyder ”alla” och ”demos” som betyder ”folk eller befolkning”. En pandemi berör alla eller nästan alla människor. Vi kan säga att covid-19 är en generell eller universell kris. Den berör nästan alla av oss. Den inbjuder oss alla att ge ett svar.

Under kriser tänker instinktivt först på oss själva, våra familjer och människor som står oss nära. Vi vill göra allt vad vi kan för att beskydda dem. Samtidigt som den reaktionen är god i grunden, måste vi akta oss så att vi till slut inte bara tänker på oss själva. Vi måste undvika att rädslan gör oss blinda för andra människors behov, vilka är desamma som de vi har. Vi måste se till att oron inte dödar vår uppriktiga omtanke om vår nästa. En persons sanna hjärta visar sig under en kris.

Ur denna kris som nu påverkar alla människor (pandemi), hoppas vi att en pandemi av omtanke, medlidande och kärlek växer fram. En kris som oväntat bryter ut bör mötas med ett motsvarande ”utbrott” av hopp. En pandemisk spridning av virus måste ge upphov till en ”pandemisk” smitta av kärlek (caritas). Historien kommer att döma vår generation utifrån kraften i den osjälviska kärlek som denna kris har gett upphov till eller som den har misslyckats med att framkalla. Vi tackar alla de hjältemodiga människor vilkas kärlek och mod redan har blivit en källa till helande och hopp under de gångna veckorna.

Experterna säger att vi ska tvätta våra händer för att undvika att smittas av viruset och för att hindra dess spridning. Vid rättegången mot Jesus ”tog Pilatus vatten och sköljde sina händer inför folket och sade: ’Jag är oskyldig till denne mannens blod’. Detta får bli er sak” (Matteus 27:24). Vi ska tvätta våra händer, men inte så som Pilatus gjorde det. Vi kan inte två våra händer rena från vårt ansvar för de fattiga, de äldre, de arbetslösa, flyktingarna, de hemlösa, de som vårdar de sjuka, ja från alla människor, skapelsen och kommande generationer. Vi ber, genom den helige Andes kraft, att sann kärlek till alla människor måtte växa fram ur alla människors hjärtan när vi nu ställs inför denna gemensamma kris.”

+ Luis Antonio G. kardinal Tagle