2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Europadagen 9 maj: Solidaritet krävs

När Europadagen firas den 9 maj uppmanar Caritas Sverige tillsammans med Caritas Europa EU:s ledare att nå enighet om en adekvat budget för åren 2021-2027.

Solidaritet krävs nu mer än någonsin för att bekämpa fattigdomen i Europa och i världen, inte minst med de förödande konsekvenser som covid-19 pandemins för med sig.

Humanitär hjälp från EU på väg.

Humanitär hjälp från EU på väg.

Vi uppmanar EU:s medlemsländer att komma samman och sätta det gemensamma intresset före de nationella för att nå ett avtal om den nya fleråriga budgetramen (MFF), de kommande sju årens EU-budget. Miljoner EU-medborgare, liksom grannländer och utvecklingsländer, får del av EU:s stöd, men allt det riskeras om inte ett avtal nås i tid. Fram till dess kommer en beredskapsplan att vara nödvändig för att utsträcka den nuvarande budgetramen under ett år för att undvika att luckor i stödprogrammen uppstår.

”Detta är sanningens ögonblick för den Europeiska unionen. Det är dags att visa medborgarna värdet och kraften i denna union”, säger Caritas Europas generalsekreterare Maria Nyman.

Caritas Europa begär särskilt att den Europeiska socialfonden plus (ESF+) stärks och att en adekvat finansiering av Barnfonden för utsatta barn säkras, så att båda kan vara effektiva i bekämpningen av fattigdom och social uteslutning.

Deklarationen som den franske utrikesministern Robert Schumann presenterade för 70 år sedan just den 9 maj kan nu vara mer relevant än någonsin: ”Europa kommer inte att skapas på en gång eller enligt en enda plan. Europa kommer att byggas upp genom konkreta insatser, vilka först skapar en de facto solidaritet”.

I dag står Europas länder inför globala utmaningar som påverkar deras befolkningar utan undantag, vilket visas genom covid-19 pandemins hälsokris och ekonomiska kris. De visar klart att europeisk samverkan är nödvändig och att inget land kan möta sådana utmaningar på egen hand. Nu, precis som för 70 år sedan, är europeisk solidaritet avgörande.

 

Europadagen den 9 maj firas freden och sammanhållningen i Europa. Det är årsdagen av den historiska Schumandeklarationen. I ett tal i Paris 1950 föreslog Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman en ny form av politiskt samarbete i Europa som skulle göra ett nytt krig otänkbart. Hans förslag betraktas i dag som startskottet för EU.

På Europadagen 2020 vill EU-institutionerna särskilt hylla alla de människor som solidariskt hjälper oss att klara covid-19 krisen.