2020 2019 2018 2017 2016 2015

Zimbabwes biskopar vädjar om hjälp

Caritas Zimbabwe delar ut mat i distriktet Hwedza.       Bild: Caritas Zimbabwe

Caritas Zimbabwe delar ut mat i distriktet Hwedza. Bild: Caritas Zimbabwe

I ett uttalande daterat den 27 februari 2020 vädjar Zimbabwes katolska biskopar om hjälp till befolkningen i sitt utsatta land. Vi är medvetna om den förfärliga situation som ligger framför oss, skriver biskoparna. Anledningen är det ekonomiska kaos och den svåra torka som råder i Zimbabwe.

Biskoparna fortsätter: Denna vädjan gör vi för människor av varje ras, kultur, kön och religion i Zimbabwe som befinner sig i eller kommer att hamna i trängande nöd. Vi ska göra vårt yttersta för att nå de mest utsatta. Därför förenar vi våra röster med alla dem som har sett och agerar mot den katastrof som utspelar sig och den förödande situation som kommer att drabba miljoner människor. Vi inser vår moraliska plikt att reagera på denna situation och försäkra oss om att utdelningen av hjälp till offren för torkan är öppen för alla oavsett religion, politisk tillhörighet eller kultur.

För att svara på det allvarliga läget anbefaller biskoparna det program som Caritas Zimbabwe just nu genomför för att bistå landets befolkning.

Läs hela det vädjan som biskoparna publicerat (på engelska) genom att klicka här.

Barn på landet akut undernärda

I en ny rapport från den 3 mars meddelar Caritas Zimbabwes nationelle koordinator Marius Zibgwi att nu beräknas 60 procent av Zimbabwes befolkning på 14 miljoner befinna sig i ett tillstånd av osäker tillgång på mat. På landsbygden är läget än värre och 50 procent av befolkningen där lider redan brist på mat.

Bakom den osäkra tillgången ligger inte minst att Zimbabwes reserver av majs och majsmjöl är katastrofalt låga och att tillgången på marknaderna i landet är i det närmaste obefintlig. Därför lider redan 800 000 barn på landsbygden av akut undernäring.

Under januari och första halvan av februari föll regn över några delar av landet och i dem har tillståndet för den mognande skörden förbättrats. Ändå förväntas skörden som sker i maj och juni bli betydligt mindre än normalt.

Caritas Zimbabwe hjälper

Caritas Zimbabwe är redan igång med utdelning av mat till dem som lider av torkans och den ekonomiska kollapsens följder. Med stöd av FN:s Världslivsmedelsprogram (WFP) kommer Caritas att fram till och med april månad kunna stödja nästan 300 000 människor med mat i stiften Masvingo, Harare och Bulawayo. Fler insatser är planerade och kommer igång när stöd från andra Caritas kommer in.

Caritas Sveriges fasteinsamling går i år till att stödja just den hjälp som Caritas Zimbabwe håller på att ge. Du kan bidra till det stödet genom att sätta in en gåva på biståndskontot Bg 900-4789 eller swisha den till 900 4789. Märk din gåva med ”Fastan 2020”. Du kan också ge en gåva direkt på denna hemsida.

Tack för din gåva!