2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Fasteinsamlingen 2020: Zimbabwe

Hälften av barnen på landet i Zimbabwe har inte nog att äta. Bild: Caritas Internationalis

Hälften av barnen på landet i Zimbabwe har inte nog att äta. Bild: Caritas Internationalis

Den pågående ekonomiska krisen i Zimbabwe drabbar barnen allra hårdast. FN beräknar att 75 procent av barnen på landsbygden – där huvuddelen av befolkningen bor – lever i svår fattigdom. Hälften av dem har inte nog att äta.

Landets befolkning är mycket ung; nästan hälften är under 18 år. Läget i städerna är något bättre för människorna, men nu hotar bristen på mat och fattigdomen att spridas även dit. Bakom det ligger den allvarliga ekonomiska krisen. Under det senaste decenniet har landet lidit alltmer av brist på kontanter, bränsle, mediciner och mat. Nu har dessutom priset på stapelvaror som majs skjutit så pass i höjden att hjälporganisationer på plats rapporterar att i dag är minst 7,7 miljoner av landets befolkning på 15 miljoner beroende av livsmedelsbistånd.

Läget för människorna i Zimbabwe förvärras dessutom av att den värsta torkan på 40 år har drabbat landet. Reserverna av mat i landet är katastrofalt låga att regeringen förklarade ett nödläge redan för ett halvår sedan. I dag har landet endast nog för att förse befolkningen med mat under en och en halv månad. Någon ljusning ser inte ut att finnas. Eftersom torkan väntas fortsätta kommer nästa skörd i april att bli dålig. Därtill väntas landets ekonomi knappast växa alls i år och bristen på mat förväntas fortsätta. Hotet om att svält ska drabba landet är påtagligt.

Caritas Zimbabwe är på plats och hjälper. Ett nytt hjälpprogram har satts in i sex av landets åtta provinser. Till det kommer fasteinsamlingen att bidra.

För att hjälpa kan du använda vårt biståndskonto Bg 900-4789 eller swisha till nummer 900 4789 för att ge en gåva. Märk din gåva ”Fastan 2020”.

Du kan även ge en gåva direkt på vår webbsida www.caritas.seskrolla ner till ”Fasteinsamlingen 2020”.

Tack för din gåva!