2020 2019 2018 2017 2016 2015

Caritas kräver human behandling vid grekiska gränsen

Bild: Caritas Europa

Bild: Caritas Europa

Uttalande av Caritas Europa den 4 mars 2020:

”Migranter får inte ses som ett säkerhetshot. De är människor i en utsatt situation som behöver vår hjälp. Som svar på den senaste dramatiska utvecklingen vid den grekisk-turkiska gränsen kräver Caritas Europa att ett enat värdigt och mänskligt Europa lindrar de mest utsattas lidande.

De upprörande och desperata händelserna under de senaste dagarna vid gränsen mellan Turkiet och EU kräver en snabb och human reaktion från de kommande extrainsatta mötena för Rådet för rättsliga och inrikes frågor och EU:s utrikesråd. Följaktligen uppmanar Caritas Europa EU och dess medlemsstater att brådskande finna en mänsklig och värdig lösning på den dramatiska humanitära situation som nu utspelar sig vid Grekland yttre gräns, såväl på öarna som på fastlandet, sedan Turkiet öppnat sin gräns mot EU.

Människor som försöker nå Europa för att söka skydd måste behandlas med värdighet och respekt och aldrig med tårgas, vapen eller hat. Europa måste stå upp för värderingar som mänsklighet och solidaritet, vilka står i centrum för EU ända sedan det grundandes, säger Maria Nyman, generalsekreterare för Caritas Europa.

Att enbart fokusera på gränskontroller leder till en kriminalisering av människor på väg och underblåser irrationell panik. EU och dess medlemsstater måste utarbeta en stark gemensam plan för att ge humanitärt stöd till de tusentals människor, däribland familjer, kvinnor och barn, som har flytt krig, förföljelse och hunger och som nu sitter fast vid EU:s yttre gräns.

Vi kan inte acceptera att barn dör när de försöker nå den säkerhet som finns i EU. Och vi kan inte passivt titta på när våra kustvakter attackerar och trycker tillbaka migranter ombord på en jolle när de försöker nå torra land, vilket hände i Grekland den här veckan. För att citera påve Franciskus måste vi ta itu med "globaliseringen av likgiltighet". EU måste ta sitt ansvar och sina grundläggande värderingar på allvar.

Överfulla läger

Dessutom måste EU visa solidaritet mot Grekland och de asylsökande som där lämnas i limbo, särskilt på de grekiska öarna. EU:s medlemsstater bör snarast omplacera dessa asylsökande, till att börja med de mest utsatta som till exempel ensamkommande barn. Vi upprepar denna uppmaning tillsammans med

64 andra europeiska civila samhällsorganisationer, vilket ytterligare betonar hur brådskande den omänskliga situationen är – https://www.caritas.eu/call-to-relocate-unaccompanied-children/

Enligt UNHCR trängs 40 000 migranter i officiella läger på de grekiska öarna, läger som skapats för att endast rymma 6 000 människor. Tusentals fler lever i provisoriska läger utan tillgång till hjälp och hälsovård. Frustrationen ökar bland de migranter som lämnats i limbo och de öbor som känner sig övergivna av de grekiska myndigheterna och resten av Europa. Detta har lett till många demonstrationer, ökade spänningar, våld och rasism mot migranter. En allt giftigare atmosfär mot de organisationer och frivilliga som hjälper migranter har också lett till flera attacker.

Liksom UNHCR uppmanar Caritas alla parter att avstå från att använda våld mot migranter och de organisationer som räddar och hjälper dem. Vi fördömer kraftfullt de restriktioner som tillämpas för att få tillgång till asyl och den avvisning som äger rum i Grekland och längs den turkiska gränsen.

Ansträngningar för fred

Med tanke på att den nuvarande situationen är kopplad till den humanitära krisen i Syrien och grannländerna är det desto viktigare att EU inte vänder ryggen till. I stället bör EU intensifiera sina diplomatiska ansträngningar för att få ett slut på kriget i Syrien och ge humanitärt stöd till de nyligen fördrivna människorna i regionen Idlib. Låt oss inte glömma att över 12 miljoner människor har drivits på flykt genom förtryck och våld i Syrien sedan 2011. Det är hög tid att dessa människor får lite mänsklighet och fred.

Eftersom avtalet mellan EU och Turkiet når sitt 4-åriga "jubileum" den 18 mars bekräftar dessa dramatiska händelser att denna överenskommelse inte – och aldrig var – en hållbar åtgärd för att bemöta det ökande antalet människor i behov av skydd. EU och dess medlemsstater kan inte fortsätta att ”externalisera” sin asyl- och migrationspolitik till grannländer som Turkiet eller Libyen. I stället bör det utformas en human politik som är förankrad i EU:s värderingar, som solidaritet och ansvarsfördelning, och som överensstämmer med grundläggande rättigheter. Låt oss dra lärdom av våra misstag att inte utforma hållbara lösningar på människors rörlighet och erkänna behovet av att genomföra en långsiktig och omfattande politik som tar itu med drivkrafterna för påtvingad migration.”

För att läsa Caritas Europas uttalande på engelska, klicka på denna länk: https://www.caritas.eu/a-humane-reaction-is-urgently-needed-at-greek-turkish-border/