2020 2019 2018 2017 2016 2015

Svårt för flyktingar på grekiska öar

Asylsökande är strandsatta i Moria-lägret på Lesbos.     Bild: Christie Tsantioti/Caritas Grekland

Asylsökande är strandsatta i Moria-lägret på Lesbos. Bild: Christie Tsantioti/Caritas Grekland

På de grekiska öarna finns 42 000 asylsökande som är strandsatta i fem så kallade “hotspots” (officiella läger). De har flytt konflikter och förföljelse i Afghanistan, Iran och Syrien. Hälften av dem bor i och runt Moria-lägret på ön Lesbos. I lägret som byggdes för att ta emot 3 000 människor trängs nu 20 000 människor.

Trängseln är stor. Hälften av lägret invånare är under 18 år gamla. Tillgången till hälsovård och sanitet är minimal. Omkring 1 000 barn som flytt utan en vuxens sällskap finns här. För dem finns ingen skola. Många av dem sover under bar himmel.

Den första tiden (2015-16) var Lesbos ett transitcentrum och folk flyttade snabbt vidare. Nu sitter dessa människor fast här i månader och i Moria-lägret betyder det att leva under farliga och inhumana omständigheter”, säger Maritina Koraki som leder Caritas Greklands insatser på ön.

Moria-lägret är officiellt ett stängt interneringsläger som Greklands regering ansvarar för och hjälporganisationer som Caritas Grekland kan inte arbeta där. I stället fokuserar Caritas Grekland sina insatser till ett annat läger som heter Kara Tepe. Lägret sköts av de lokala myndigheterna på Lesbos och förhållandena är bättre där. Ändå säger Maria Alverti som är direktor för Caritas Grekland:

Situationen är extremt spänd och frustrerande. Det är resultatet av bristen på en effektiv politik under de gångna fem åren. Att situationen skulle försämras kunde vi förutse.

Dessutom har nu covid-19 pandemin nått också Lesbos och fall har registrerats på ön. Den stora oron är att smittan ska ta sig in i Moria-lägret. Oron yttrar sig bland annat i våld mellan lägrets invånare, men även mellan de som bor i lägret och öns bofasta. Även hjälparbetare utsätts för attacker.

Detta är ett utdrag ur ett längre reportage som Caritas Internationalis har skrivit. Läs hela reportaget (på engelska) genom att klicka här: https://www.caritas.org/2020/03/lesbos-crisis/

Caritas Sverige har under många år stöttat Caritas Grekland i dess arbete bland de asylsökande med gåvor från svenska givare. Dessa insatser behövs mer än någonsin i dag. Du kan hjälpa genom att sätta in en gåva på Bg 900-4789 eller swisha den till 900 4789. Märk din gåva ”Grekland”.

Tack för din gåva!