2020 2019 2018 2017 2016 2015

Sex år av krig i Ukraina

Behovet av hjälp, bland annat med mat, är fortfarande mycket stort. Bild: Caritas Ukraina

Behovet av hjälp, bland annat med mat, är fortfarande mycket stort. Bild: Caritas Ukraina

Det mer eller mindre bortglömda kriget i Ukraina har pågått i mer än 6 år. I februari 2014 inledde Ryssland annekteringen av Krimhalvön i söder och i april samma år utropade regionerna Donetsk och Luhansk i öster sig som självständiga republiker. Strider och bombardemang förekommer fortfarande utmed den 42 mil långa gränsen mellan de båda utbrytarregionerna och själva Ukraina. Gränsområdet tillhör ett av världens mest ”mininfekterade”.

Kriget har skördat otaliga offer. FN-organet OCHA, som samordnar humanitära insatser, räknar med att omkring 5,2 miljoner människor i dag berörs direkt av det och att 3,5 miljoner av dem är i behov av akut humanitärt bistånd. Hittills har mer än 3 000 civila män, kvinnor och barn dödats och ytterligare 9 000 har skadats.

Caritas finns på plats

I denna kris finns Caritas Ukraina på plats och har hittills kunnat hjälpa nästan 560 000 människor i det drabbade området och bland de 1,4 miljoner internflyktingar som sökt sig till andra delar av landet. Nära och i den så kallade buffertzonen mellan de stridande parterna har Caritas skapat ett nätverk som utgår från fem centraler i östra Ukraina. Hjälpen består i första hand av att täcka grundläggande behov som mat, mediciner och bränsle för uppvärmning under vintern, liksom en rad olika insatser på det sociala området som hemtjänst, arbete med barn och unga, bekämpning av människosmuggling och mer.

Ett stort problem för människorna som lever i eller nära buffertzonen är att striderna nästan helt har slagit ut vattenförsörjningen. Därför har Caritas ett program för att säkra tillgången till rent vatten genom bland annat brunnsborrning och installation av vattenpumpar.

Eftersom det dessutom är svårt att hitta ett arbete i de berörda områdena som det går att utföra och att leva på är fattigdomen utbredd. Mycket ofta måste människor helt lämna sina gamla yrken och skola om sig. Också här är Caritas aktivt med arbetsträning och skapandet av arbete, bland annat genom samarbete med olika företag. Till viss del finansierar man också skapandet av nya företag.

Fredsbyggare

Slutligen är Caritas mycket aktivt inom det fredsbyggande arbetet. Det utförs främst i de områdena där många internflyktingar bor och dess mål är att återupprätta den sociala sammanhållningen genom att engagera hela samhället i att lösa de problem som finns.

Caritas Sverige har under de gångna åren flera gånger kunnat förmedla hjälp från svenska givare till Caritas Ukraina. Också nu är det möjligt att stötta dess arbete genom att sätta in en gåva på Bg 900-4789 eller swisha den till 900 4789. Märk din gåva med ”Ukraina”.

Tack för din gåva!