2020 2019 2018 2017 2016 2015

Gräshoppor hot i Pakistan

Jordbrukare försöker jaga bort gräshoppor från sin åker.  Bild: Tribune Newspaper

Jordbrukare försöker jaga bort gräshoppor från sin åker. Bild: Tribune Newspaper

Massiva svärmar av ökengräshoppor har börjat angripa och förstöra grödor i Pakistan. De utgör ett nytt hot mot matsäkerheten i landet och de kommer att förvärra det redan allvarliga läge som orsakats av covid-19 pandemin. Hittills har gräshopporna härjat främst i de östra delarna i landet, men risken finns att de nu sprider sig vidare.

Detta är den värsta gräshoppsplågan i Pakistan sedan 1993 och myndigheterna fruktar att det allvarliga läget kommer att sträcka sig flera månader framåt. Anledningen till att gräshopporna har börjat föröka sig explosionsartat anses vara de stora mängder regn som fallit. Att regnen har ökat under senare år ses som följd av klimatförändringarna.

Gräshopporna har nått Pakistan från östra Afrika via Mellanöstern och Iran. Redan i februari i år slog regeringen larm om svärmarna, men insatserna har inte varit tillräckliga för att förhindra att gräshopporna förökar och sprider sig, trots att hjälp kommit från Kina och Japan.

De skador på grödor som redan åsamkats av gräshopporna kan komma att omfatta cirka 15 procent av den totala skörden av vete, kikärtor och potatis. Det motsvarar ett värde på drygt 10 miljarder kronor.

Caritas Pakistan står vid jordbrukarnas sida och stöder dem i deras samtal med myndigheterna. Åtgärderna och stödet hittills räcker inte till. Den kartläggning som organisationen själv har gjort visar att omfattande skador också har åsamkats den kommande skörden av bomull, solrosor, grönsaker och en rad frukter. Caritas förbereder sig därför på att egna stödinsatser kan komma att behövas.

Gräshopporna kommer alltså till Pakistan från östra Afrika. Där fortsätter de att sedan förra sommaren utgöra ett stort hot mot tillgången på mat för de drabbade ländernas befolkningar. I till exempel Kenya är den nu pågående invasionen av gräshoppor den värsta på 70 år.