2020 2019 2018 2017 2016 2015

80 miljoner på flykt i världen

Flyktingläger för rohingya nära Cox’s Bazaar i Bangladesh.    Bild: Caritas Internationalis

Flyktingläger för rohingya nära Cox’s Bazaar i Bangladesh. Bild: Caritas Internationalis

Inför Världsflyktingdagen, som uppmärksammas den 20 juni varje år, publicerade FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) nya siffror för läget i världen. I slutet av förra året levde 79,5 miljoner människor, eller en dryg procent av mänskligheten, som flyktingar i sitt eget land, flyktingar i ett annat land eller som asylsökande.

I sin årliga rapport ”Global Trends” summerar UNHCR också siffror för det senaste decenniet. De visar att under de gångna tio åren har antalet människor på flykt nästan fördubblats. År 2010 befann sig 41 miljoner människor på flykt från våld, förföljelse eller klimatförändringar.

Människorna på flykt kan delas in i fyra huvudgrupper, skriver UNHCR. Den största gruppen är de som är så kallade internflyktingar i sitt eget land – 45,7 miljoner. Nästa grupp är de som tvingats att fly från sitt eget land – 26 miljoner (varav 5,6 miljoner statslösa palestinier). Den tredje gruppen är asylsökande som väntar på uppehållstillstånd i ett värdland. De venezuelaner som flytt till ett grannland räknas i en fjärde grupp – 3,6 miljoner. Omkring 85 procent av de flyktingar som sökt sig utomlands finns i dag i ett grannland.

Du kan läsa hela rapporten (på engelska) och ladda ner den genom att klicka här: https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5ee200e37/unhcr-global-trends-2019.html

I ett uttalande på Världsflyktingdagen skriver Caritas Europa att Europas dörrar måste förbli öppna för människor som söker säkerhet. Detta gäller inte minst nu när covid-19 pandemin har stängt många gränser i världen och drabbat flyktingar och asylsökande särskilt hårt. Många av dem lever i överbefolkade läger och i fattigdom och de löper än större risk att bli utnyttjade.

I december i fjol stod UNHCR som värd för ett globalt flyktingforum (Global Refugee Forum). Under mötet lovade de europeiska länderna att ta emot 30 000 flyktingar under 2020. Det löftet måste nu infrias, skriver Caritas Europa, och Europa måste försvara rätten till asyl och till ”non-refoulement” (skydd mot utvisning och avvisning av flyktingar när deras liv eller frihet är i fara).

”Länderna måste vidmakthålla rätten till asyl i Europa och principen om ”non-refoulement”. Åtgärder för att möta krisen och det som kommer efter får inte underminera flyktingarnas rättigheter. Länderna måste öka takten i mottagandet av flyktingar och öka deras möjlighet till fler vägar hit, som till exempel utställande av humanitära visum”, säger Maria Nyman som är Caritas Europas generalsekreterare.

Du kan läsa hela Caritas Europas uttalande (på engelska) och ladda ner genom att klicka här.