2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Massiv humanitär katastrof i Jemen

Jemenitiska flyktingar 2019. Foto: Caritas Polen

Jemenitiska flyktingar 2019. Foto: Caritas Polen

Krisen i Jemen är den största nu pågående humanitära katastrofen i världen. Bland de organisationer som försöker hjälpa mitt i det som FN har kallat för ”en bortglömd mänsklig katastrof som förvärras varje dag" finns Caritas Polen, som nu fått en officiell registrering av landets myndigheter.

24 miljoner människor, eller 80 procent av Jemens befolkning, är i akut behov av katastrofhjälp. Många går hungriga. 12 miljoner av dem är barn som lider av allvarlig undernäring.

Inbördeskriget som har rasat sedan 2015 har ödelagt landets sjukvårdssystem. Det råder skriande brist på mat, rent vatten och basala hygienartiklar. Enligt FN saknar 19,7 miljoner jemeniter tillgång till läkare och 45 procent av alla jemenitiska barn under fem år lider av så svår undernäring att de får oåterkalleliga men. Det är till exempel vanligt med hjärnskador hos barn födda under de senaste fem åren.

Enligt uppgifter dör ett barn var tionde minut. Det finns familjer som bara kan ge sina spädbarn sockervatten som enda näring och där vuxna går utan mat i flera dagar i rad.

Därför är det glädjande att Republiken Jemen har beslutat att ge Caritas Polen en officiell registrering. Caritas Polen har därmed blivit en av de organisationer, och det allra första och hittills enda Caritasnätverket, som har tillstånd att verka i det svårt krigsdrabbade landet.

Caritas Internationalis hoppas nu att det kan ge nätverket en bättre möjlighet att finnas där för befolkningen.

Kliniken i Imran 2019. Foto: YFCA

Kliniken i Imran 2019. Foto: YFCA

Caritas Polen har hittills huvudsakligen satsat på medicinsk hjälp till landet i form av inköp av läkemedel, medicinsk utrustning och laboratorieutrustning. Man har också gett bidrag till löner för kvalificerad sjukvårdspersonal.

Caritas Polen inledde i början av 2019 ett samarbete med PAH (Polska Akcja Humanitarna). Tack vare ett bidrag från den polska regeringen kunde de bägge organisationerna genomföra ett vaccinationsprogram för invånarna i staden Imran, där Caritas stöttar den lokala medicinska kliniken.

I maj i år beslutade Caritas Polen att utöka hjälpen genom att bekosta klinikens mödravård, vilket kommer att göra det möjligt för blivande mammor att få graviditeten övervakad av barnmorska och få hjälp under förlossningen. Man vill också satsa på eftervård, spädbarnskontroller och vaccinationer för gravida.

Vill du hjälpa människorna i Jemen?

Sätt in din gåva på bidragskontot Bg 900-4789 och märk den med ”Jemen”.

Eller swisha den till 900 4789 och märk den på samma sätt.

Tack för din gåva!