2020 2019 2018 2017 2016 2015

Krisen i Libanon drabbar folket hårt

Bild: Rita Rhayem/Caritas Libanon

Bild: Rita Rhayem/Caritas Libanon

I oktober 2019 revolterade libaneserna mot sin regering och parlament. Politikernas oförmåga att möta den allt djupare ekonomiska krisen i landet blev droppen. Sedan dess har situationen i landet fortsatt att försämras.

Den ekonomiska krisen, som blev akut under sommaren 2019, visar inga tecken på att närma sig ett slut. Tvärtom beräknas nu i medeltal 60 företag i veckan gå omkull och jobben försvinner. Enligt Världsbanken har ytterligare upp mot 300 000 libaneser mist sina arbeten under de senaste månaderna. Samtidigt måste de som ännu har kvar sina jobb ofta arbeta för kraftigt sänkta löner. Därför beräknas nu omkring 1,3 miljoner libaneser – eller 33 procent av befolkning – leva i fattigdom eller mycket knappa omständigheter.

Samtidigt lamslås stora delar av samhället av de hårda kapitalrestriktioner som landets banker har infört. Allmänheten kan nu varken ta ut pengar på banken eller via bankomater, vilket ledde till ökade protester.

Den strypta tillgången på pengar har också lett till stor brist på bränsle, mat och mediciner. Leverantörerna har helt enkelt inga pengar att köpa in varor för. Krisen har också drabbat sjukvården där bristen på mediciner och sjukvårdsmateriel lett till att sjukhusen inte tar emot några andra patienter än akutfall.

Utsikterna för början av 2020 är mörka. Från och med januari i år riskerar all materiel som behövs inom sjukvården att ta slut. Skolorna kan komma att stängas, därför att lärarna inte kan avlönas och skolmateriel saknas. Likaså räknar man med att all import kan komma att stoppas av kapitalrestriktionerna.

På grund av allvaret i situationen utökar nu Caritas Libanon sina hjälpprogram till befolkningen. Särskilt utsatta familjer och personer (gamla, ensamma föräldrar, handikappade) kommer att kunna få ett kapitaltillskott för att klara sig. Olika livsnödvändiga mediciner kommer att importeras och delas ut i de kliniker som Caritas Libanon driver. Extra mobila hälsokliniker kommer också att sättas in i nio av landets regioner och vara tillgängliga för alla.

Du kan hjälpa Caritas Libanon i dess viktiga arbete för det libanesiska folket genom att sätta in en gåva på Bg 900-4789 eller swisha den till 900 4789. Märk din gåva med ”Libanon”.

Du kan också ge en gåva direkt på denna hemsida genom att klicka på ”Ge en gåva” och skrolla ner till ”Krisen i Libanon”.

Tack för din gåva!