2020 2019 2018 2017 2016 2015

Dödlig torka drabbar södra Afrika

Bild: Caritas Internationalis

Bild: Caritas Internationalis

Den värsta torkan på flera årtionden, kanske på senaste seklet, har slagit till mot södra Afrika. Nu varnar FN:s livsmedelsprogram WFP för att 45 miljoner människor är i akut behov av hjälp. Värst drabbade är Zambia, Zimbabwe och Namibia.

I ett pressmeddelande skriver WFP att ”det internationella samhället måste öka både det humanitära biståndet till de hungriga människorna i södra Afrika och sina långsiktiga investeringar där för att de utsatta i regionen ska kunna stå emot de allt allvarligare följderna av klimatförändringen”.

I Namibia utlyste presidenten redan i juni ett nationellt nödläge på grund av torkan. För att hjälpa Caritas Namibia i dess arbete för de hungrande har Caritas Sverige redan kunnat iväg drygt 200 000 kronor.

I Zambia befinner sig 2,5 miljoner människor, eller en femtedel av landets befolkning, i den fattigaste södra delen av landet i uppenbar risk för att svälta inom kort. Där förvärras läget av att boskapen dessutom drabbats av sjukdomar, liksom av den låga tillgången till rent vatten gör att risken för att kolera och tyfus sprids ökar.

I det ekonomiskt hårt drabbade Zimbabwe bedömer FN att 7,7 miljoner, eller halva befolkningen, inte har tillgång till tillräckligt med mat. Landet som en gång var södra Afrikas kornbod lider nu av skyhög inflation och brist på mat, vatten och elektricitet. Produktionen av majs, som är basen i befolkningens mathållning, har sjunkit med mer an 50 procent.

Det är alltså flera års frånvaro av tillräckliga regn och en långvarig ökning av temperaturerna som ligger bakom det allvarliga läget. Samtidigt fortsätter stormskadorna, stora områden blev översvämmade, från fjolårets två tropiska stormar att påverka flera länder negativt. I ett antal av dem är dessutom ekonomin dålig - i Zimbabwe  mycket dålig - och den nu pågående torkan har förvärrat  läget, särskilt för Zambia och Zimbabwe.

Bild: Caritas Internationalis

Bild: Caritas Internationalis

Enligt FN spår experter fortsatt varmt och torrt väder i regionen under de kommande månaderna, vilket skulle kunna innebära att nästa skörd också kommer att bli undermålig.

Caritas har hjälpprogram igång i såväl Namibia som Zambia och Zimbabwe. Du kan bidra till dem genom att klicka på Ge en gåva-knappen eller sätta in en gåva på bidragskontot Bg 900-4789. Märk din talong eller överföring med ”Södra Afrika”.  Du kan också enkelt swisha din gåva till 900 4789 och märka den med samma ord.

Tack för din gåva!