2020 2019 2018 2017 2016 2015

Caritas och ekumeniska bönveckan

Barn på väg till skolan i Bunia, Kongo-Kinshasa. Bild: Tommy Trenchard/Caritas Internationalis

Barn på väg till skolan i Bunia, Kongo-Kinshasa. Bild: Tommy Trenchard/Caritas Internationalis

Caritas inbjuder alla att be, lyssna och reflektera tillsammans och ta del i Böneveckan för kristen enhet som nu pågår mellan den 18:e till den 25:e januari. Denna Bönevecka är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder.

Temat för Böneveckan 2020 är ”De visade oss särskild omsorg” (Apostlagärningarna 28:2). Det är hämtat från det avsnitt som berättar om när Paulus var med om ett skeppsbrott och spolades upp på Malta och med de andra skeppsbrutna togs om hand av öns befolkning. Och det vill uppmuntra till en reflektion kring Paulus tro och resor, men även kring den ekumeniska dygden gästfrihet.  

Caritas världsvida kampanj “Share the Journey” (Ta del i resan) uppmuntrar till att lyssna till och bistå migranter och flyktingar på samma sätt som människorna på Malta tog hand om Paulus och hans följeslagare. Det är genom att främja en kultur där mötet med migranter och flyktingar, och med alla utsatta människor, som våra samhällen kan bli starkare.

Vill du delta i globala bönen och reflektionen om hur kristna kan förena sina krafter, särskilt när det handlar om att hjälpa migranter och flyktingar kan du nedan ladda ner en intervju med Davide Bernocchi som är Caritas Internationalis rådgivare i frågor som rör ekumenik och interreligiös dialog. Böneveckan får också stöd från Vatikanens Påvliga råd för kristen enhet.

 

För att läsa vad Davide Bernocchi (på engelska) har att säga om Caritas samarbete med andra kristna samfund klickar du på denna länk: https://www.caritas.org/2020/01/christian-unity-2020/

För att ta del av materialet för Böneveckan (på svenska) som finns tillgängligt hos SKR klickar du på denna länk: https://www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/material/

För att få veta mer om Caritas världsvida kampanj ”Share the Journey” klickar du på denna länk: http://journey.caritas.org/