2020 2019 2018 2017 2016 2015

Caritas förmedlade 5,1 miljoner 2019

Människorna i Sydsudan lider av den långa konflikten och torkan. Bild: Caritas Internationalis

Människorna i Sydsudan lider av den långa konflikten och torkan. Bild: Caritas Internationalis

Nu kan Caritas Sverige summera insamlingsåret 2019. Fjolåret var ännu ett svårt år för människor på många ställen i världen på grund av väpnade konflikter och naturkatastrofer.

Under 2019 koncentrerade vi vårt bistånd till ett något färre antal länder som kunnat få stöd med större belopp. I första hand gick stödet till människorna i Sydsudan som fortsatt lider av den långa interna väpnade konflikten i landet, liksom av återkommande torkperioder (Fasteinsamlingen 2019) och barnen i det hårt prövade Venezuela (Adventsinsamlingen 2018)

Vi fortsatte vårt stöd till flera projekt för att åter bygga upp Aleppo i Syrien. Dessutom kunde vi också förmedla gåvor till de familjer som blev offer för terrordåden på påskdagens morgon i Sri Lanka och till dem som drabbades översvämningarna i Indonesien och Indien.

De gåvor som vi förmedlar går till lokala Caritas-organisationer som driver olika hjälpprogram med stöd av Caritas Internationalis. Det undanröjer risken för att pengarna ska hamna på fel ställe, liksom att inga pengar går till onödiga administrativa kostnader. I Caritas Sveriges uppdrag ligger att alla gåvor som kommer in förmedlas vidare i bistånd. Så sker också.

Under år 2019 har Caritas Sverige kunnat förmedla följande summor i bistånd till olika hjälpprojekt (beloppen är avrundade):

  • Till offren för inbördeskriget och torkan i Sydsudan: 1 926 348 kronor.
  • Till barnen i det hårt prövade Venezuela: 1 362 660 kronor.
  • Till återuppbyggnaden av Aleppo i Syrien: 376 284 kronor.
  • Till offren för terrorn i Sri Lanka: 370 706 kronor.
  • Till de som drabbades av översvämningarna i Indonesien: 370 400 kronor.
  • Till vinterhjälp för flyktingar i Irak: 272 140 kronor.
  • Till offren för torkan i Namibia: 214 432 kronor.
  • Till de som drabbades av översvämningarna i Indien: 108 804 kronor.
  • Till torkans offer i Eritrea: 93 791 kronor.

Totalt under 2019 kunde Caritas Sverige alltså förmedla 5 095 565 kronor från svenska givare till behövande i utlandet.

Ett stort tack till alla som bidragit till att göra detta möjligt!